„Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać tyko podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskujący dochody opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wychowujący małoletnie dzieci. Z ulgi nie mogą natomiast korzystać rolnicy i przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w sposób ryczałtowy, w drodze tzw. karty podatkowej oraz osoby, które płacą podatek liniowy. Takie rozwiązanie wyklucza część obywateli z prawa do ulgi podatkowej z tytułu wychowania dzieci” – napisał Rzecznik Praw Dziecka w informacji o swojej działalności za 2010 rok, którą zajmie się Sejm podczas najbliższego posiedzenia.

Rzecznik wskazał też, że wiele dzieci nie może realizować prawa do edukacji przedszkolnej: „Dotyczy to zwłaszcza najmłodszych mieszkańców wsi – zaledwie co czwarte dziecko w wieku 3 lat jest przedszkolakiem”.

„Osoby zamieszkujące tereny wiejskie, ze względu na trudną sytuację materialną, brak perspektyw, są w większym stopniu niż mieszkańcy miast uzależnieni od pomocy instytucjonalnej” – zauważył rzecznik wskazując, że mieszkańcy wsi, „mając większe trudności w zapewnieniu finansowania posiłków dziecka, częściej poszukiwali wsparcia w gminnym systemie pomocy społecznej”.

Rzecznik podniósł też utrudniony dostęp do opieki lekarskiej mieszkańców wsi i ich dzieci (dotyczy to zarówno opieki podstawowej, jak i specjalistycznej, stomatologicznej) – brak lekarzy w miejscu zamieszkania, zbyt duże odległości do pokonania.

Rzecznik postuluje prowadzenie programów informacyjnych, kontynuowanie prowadzenia placówek przedszkolnych na terenach wiejskich po ustaniu wsparcia finansowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, urealnienie systemu wsparcia dla uczniów z rodzin najuboższych z terenów wiejskich tak, aby zwiększać szanse edukacyjne dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Podobał się artykuł? Podziel się!