Tylko co dziesiąty mieszkaniec polskiej wsi żyje wyłącznie z rolnictwa. 60 proc. osób z terenów wiejskich nie ma z produkcją rolną ani nawet posiadaniem roli żadnego związku.

Wbrew wielu stereotypom, polska wieś jest młoda. Tutejsza młodzież niewiele różni się od miejskiej, może tylko nieco bardziej ceni wartości tradycyjne i państwo opiekuńcze, mniej natomiast interesuje się polityką. Z kolei odsetek ludności wiejskiej w wieku emerytalnym należy u nas do najniższych w UE, choć długość życia nieustannie się wydłuża. Kobiety na wsi żyją dłużej niż w mieście (80,7 lat), mężczyźni krócej (71,4).

Dochód na osobę na wsi stanowi dziś około 80 proc. tego co w mieście. Mimo zmian odsetek pracujących w rolnictwie - 12,8 proc. - jest w Polsce wciąż kilka razy wyższy niż w przeciętnym kraju UE. Produktywność naszych rolników nie przekracza jednej trzeciej średniej unijnej. Udział rolnictwa w PKB zmniejsza się i wynosi obecnie ok. 3 proc.
Podobał się artykuł? Podziel się!