Tytuł „Sołtysa Roku 2010” otrzymali:

•             Józef Chojnacki – sołtys Stuchowa w gm. Świerzno w woj. zachodniopomorskim. Od 8 lat z powodzeniem integruje 3 wsie popegeerowskie tworzące sołectwo, w którym mieszka ponad 1100 osób. Laureat Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego, aktywizuje lokalny rozwój gospodarczy i społeczny w Kamieńskim Lokalnym Ożywieniu Gospodarczym. Organizator obchodów 700-lecia Stuchowa w 2013 r.

•             Zbigniew Hańczyk – sołtys Weremienia w gm. Lesko w woj. podkarpackim. Od 20 lat niekwestionowany lider lokalnej społeczności, hodowca bydła mlecznego, właściciel gospodarstwa agroturystycznego. Doprowadził do budowy kościoła, współfinansował (wkład własny w wys. 180 tys. zł) remont świetlicy wiejskiej. Pasjonat turystyki narciarskiej, lotów szybowcowych i na paralotni oraz aktywnej rekreacji na terenach wiejskich. Świetny organizator, znakomity społecznik.

•             Anna Lech – sołtys Dziechcińca w gm. Wiązowna w woj. mazowieckim. Inicjatorka Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Otwockiego, działa na rzecz kobiet wiejskich i osób potrzebujących pomocy. Realizuje autorski program przeciwdziałania patologiom społecznym, współpracuje z PARPA, organizuje „Półmaraton Wiązowski”, pikniki, festyny i inne akcje integrujące społeczność sołecką. Autorka pracy licencjackiej pn. ”Prawa i obowiązki sołtysa wg obowiązującego prawa".

•             Stanisław Łapciuk – sołtys Bagien w gm. Dąbrowa Białostocka w woj. podlaskim, radny. Rolnik. Z pomocą mieszkańców zmienił oblicze i estetykę swojego sołectwa (klub, świetlica, centrum wsi, parking, boiska sportowe, przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków). Współzałożyciel Stowarzyszenia „Placówka”, pozyskuje granty z Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” i Urzędu Wojewódzkiego. Jego sołectwo Bagny zajęło I miejsce w wojewódzkim konkursie „Inicjatywa sołecka 2008”.

•             Zofia Machura – sołtys Leśniaków w gm. Siewierz w woj. śląskim, radna. Rolniczka, aktywna działaczka KGW, angażuje się w działalność charytatywną. Członkini Stowarzyszenia „Bank Życzliwych Serc”, promotorka kultury ludowej. Za jej kadencji we wsi rozbudowano obiekty sportowe przy Remizie OSP Leśniaki, zbudowano ścieżkę pieszo-rowerową, uruchomiono kafejkę internetową, utworzono stronę internetową. Dba o profilaktykę zdrowotną mieszkańców sołectwa.