Kategoria jednostka samorządu terytorialnego
Podkategoria gmina wiejska
- gmina Bolesławiec, woj. dolnośląskie – za proekologiczne działania gminy Bolesławiec ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadowej i wodno-ściekowej
- gmina Komorniki, woj. wielkopolskie – za Gospodarkę wodno-ściekową i gospodarkę odpadami w Gminie Komorniki

Podkategoria gmina miejska
- miasto Lublin woj. lubelskie – za selektywną zbiórkę odpadów systemem lubelskim – wzór dla innych gmin
- miasto Poznań, woj. wielkopolskie – za działania w ramach projektu „Poznań 2008. Rok Klimatu i Środowiska”

Podkategoria powiat
- powiat Policki, woj. zachodniopomorskie – za kompleksowe działania Powiatu Polickiego służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód podziemnych

Kategoria przedsiębiorstwo
Podkategoria przedsiębiorstwo produkcyjne
- PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. w Rogowcu, woj. łódzkie – za rekultywację terenów pogórniczych w PGE KWB Bełchatów
- Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, woj. małopolskie – za projekt wspólnych wdrożeń na instalacji kwasu azotowego dwuciśnieniowego

Podkategoria przedsiębiorstwo usługowe
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju, woj. śląskie – za ochronę ekosystemów wodnych i lądowych w rejonach górniczych

Podkategoria przedsiębiorstwo leśne, rolnicze, przyrodnicze
- Nadleśnictwo Jedwabno, woj. warmińsko-mazurskie – za renaturalizację biotopu cietrzewia i jego ochronę na poligonie Muszaki
- Karkonoski Park Narodowy, woj. dolnośląskie – za Kompleksową ochronę ekosystemów w Karkonoskim Parku Narodowym

Podkategoria przedsiębiorstwo świadczące usługi komunalne
- Tarnowskie Wodociągi w Tarnowie, woj. małopolskie– za aglomeracyjno-zlewniowy model zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną w obszarze wschodniej Małopolski
- Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, woj. wielkopolskie – za kompleksową gospodarkę odpadami - działania minimalizujące negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze w aglomeracji poznańskiej

Kategoria wyrób
Podkategoria produkty
- Nadleśnictwo Świebodzin, woj. lubuskie – za zające i kuropatwy do zasiedleń w łowiska otwarte
- PPH UTEX w Rybniku, woj. śląskie – za hydrauliczne spoiwo drogowe SOLITEX i spoiwo do ulepszania gruntów SOLITEX

Podkategoria technologie
- Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie, woj. mazowieckie – za wdrożenie bezpiecznych dla środowiska technologii materiałów i wyrobów w elektronice

Podkategoria urządzenia
- EKO-PIL Remigiusz Pilas w Różynach, woj. pomorskie – za ekologiczną przemysłową myjkę tunelową PMPSCH 500T

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!