Szacunki strat drobiarzy nie są jeszcze kompletne. Po prostu: za wcześnie, aby stwierdzić, jakiego rzędu są to koszty. Nie ma jeszcze dokładnych danych rynkowych, są tylko domniemania, że straty wyniosą ok. 20 mln zł. - Największą stratą jest wstrzymanie eksportu mięsa drobiowego – stwierdza dr. Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

- Jeżeli pojawi się jeszcze kilka ognisk choroby, to zamkną nam eksport i zostaniemy z mięsem. Obecnie mamy problemy natury gospodarczej, przemysł ogranicza dostawy od firm z zagrożonego rejonu. Wielu handlowców wykorzystuje sytuację, obniżając raptownie ceny skupu – zauważa Leszek Kawski z Krajowej Rady Drobiarzy.

 

Lata

Wartość eksportu drobiu w mln euro

2004

282,4

2005

411,8

2006

463,3

2007

553,9

Źródło: IERiGŻ

Kwota rekompensat dla właścicieli kur poddanych likwidacji wynosi 10 mln zł. Ale pieniądze trafią tylko do właścicieli przymusowo zlikwidowanych ferm drobiu. - Jeśli zapytać rolnika ze strefy A, któremu wybito drób, to powie, że jego straty zostały pokryte rekompensatą – dodaje Kawski.

Lata

Produkcja drobiu w Polsce

w tys. t

2002

794

2003

859