Na stronach Ministerstwa Rolnictwa ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o służbie cywilnej. Zmiany, jakie przewidziano w projekcie, to między innymi wprowadzenie konkurencyjnego trybu wyznaczania lekarzy weterynarii przez lekarza powiatowego, co oznacza, że w drodze konkursów i ofert państwowy powiatowy lekarz weterynarii będzie wyznaczał lekarzy do wykonywania czynności monitoringowych, a stawki wynagrodzeń dla tych lekarzy zostaną urynkowione. Wg projektu planowane jest także stworzenie około 905 nowych etatów dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w 145 największych ubojniach w kraju .

Projekt ustawy jest szeroko krytykowany przez środowisko lekarzy weterynarii i może spowodować eskalację chwilowo przygaszonego konfliktu.

Już teraz nie można wyżyć z monitoringu, to co będzie później – komentuje lekarz wet. Piotr Kałużny, prezes stowarzyszenia lekarzy weterynarii wolnej praktyki Medicus Veterinarius. Według Kałużnego proponowane zmiany spowodują, że jakość nadzoru weterynaryjnego spadnie. Dodatkowo, jeśli ustawa wejdzie w życie, spowoduje to znaczne obciążenie dla budżetu, gdyż etaty wiążą się z zapewnieniem pełnych pakietów socjalnych.

Według komunikatu prezesa KRL-W, 9 lutego odbędzie się spotkanie zespołu KRL-W ds. higieny weterynaryjnej z przedstawicielami rad okręgowych w celu opracowania stanowiska w sprawie w/w projektu, a 21 lutego, podczas XI posiedzenia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, podjęte zostaną decyzje na podstawie wypracowanych przez zespoły stanowisk. Podobał się artykuł? Podziel się!