Słoma była nieodłącznym elementem świątecznego wystroju dawnych wiejskich izb. Rozścielano ją na podłodze, a w kątach stawiano "dziady", czyli niewymłócone snopy zboża. Na stołach kładziono ziarno, a pod wigilijny obrus - siano. Słoma wykorzystywana była również w obrzędach związanych z magią agrarną w okresie godów, czyli od Bożego Narodzenia do Święta Trzech Króli. Wszystko to miało przynieść obfite plony i dostatek.

Ze słomy i papieru wykonywano rozmaite pająki zawieszane pod sufitem. Ozdoby ze słomy pojawiały się także na choince obok orzechów, suszonych jabłek, słodkości i ozdób z papieru.

Aldona Plucińska z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi podkreśla, że w przeszłości nasi przodkowie przywiązywali ogromną wagę do przestrzeni, w której żyją, starali się nadać olbrzymią wartość naturze, która ich otaczała. - Ubierano choinkę w konkretne ozdoby, które czerpano chociażby z sadu, z lasu czy z pola. Przede wszystkim korzystano ze słomy - opowiadała.

Jak podkreśliła, słoma zawiera w sobie ogromne konotacje kulturowe, bardzo bogatą, głęboką treść. Związana jest ze światem dusz zmarłych, przodków, ze światem antycznym, ale i kulturą chrześcijańską. - Symbolizuje i zawiera w sobie całą oś świata - to co głęboko i daleko pod ziemią wyrasta, tam jest ta siła, to co na zewnątrz, czyli ten środek gdzie my żyjemy i pracujemy, i kłos, czyli te wysokie niebiosa, ponieważ jest to symbol chleba i całego jadła obrzędowego - zaznaczyła.

Jak mówiła, choinkowe ozdoby ze słomy to przede wszystkim znaki które symbolizują życie.

- Na pewno musi to być słońce, czyli gwiazda. Gwiazda o naturalnym kolorze, ale może być to słoma zabarwiona barwnikiem naturalnym, często kolorem czerwonym. Przemiennie jest wyplatana płaską, sprasowana słomą i elementem słomy okrągłej, uciętej ze źdźbła - opowiadała etnograf.

Wykonywano także formy kuliste, które dziś nazwalibyśmy bombką, ale było to nawiązanie do jabłka, które jest symbolem władzy, szczęścia i miłości. - I także albo kolor naturalny, albo elementy czerwieni. W kulturach tradycyjnych kolor czerwony ma znaczenie zabezpieczające przed wszelkim złem, które się jawi i otacza - wyjaśniła.