O przygotowaniach do Kongresu poinformowali podczas konferencji prasowej członkowie rady patronackiej imprezy: jej honorowy przewodniczący prof. Jerzy Buzek, prezes Grupy PTWP oraz inicjator Kongresu Wojciech Kuśpik; sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki Tomasz Tomczykiewicz; wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk; marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz i prezydent Katowic Piotr Uszok.
Europejski Kongres Gospodarczy 2012 (European Economic Congress - EEC) odbędzie się w dniach 14-16 maja w jedenastu katowickich lokalizacjach. Trzy kongresowe dni wypełnią liczne debaty, spotkania, wydarzenia towarzyszące, w których weźmie udział ok. 6 tys. gości. W sumie odbędzie się ponad 100 sesji i dyskusji.

- Ubiegłoroczna edycja, podczas którego gościliśmy 6 tys. gości, spowodował, że Kongres stał się jedną z największych i najważniejszych tego typu imprez w Europie Środkowej. Już teraz możemy powiedzieć, że skala zainteresowania zbliżającym się Kongresem jest ogromna, a jego ranga będzie jeszcze większa niż w ubiegłym roku. Jestem pewny, że przez trzy dni trwania imprezy oczy Europy będą skierowane na Górny Śląsk i Katowice - powiedział Wojciech Kuśpik.

Jerzy Buzek podkreślił, że Katowice i Górny Śląsk to doskonałe miejsce na zorganizowanie takiego wydarzenia.

- Pomiędzy Krakowem a Wrocławiem znajduje się 1/3 polskiego przemysłu oraz kształci się 1/3 polskich studentów. Z Katowic mamy też blisko do Czech, Słowacji oraz innych krajów regionu. Dla wielu gospodarka jest najważniejszym tematem. Polska dobrze poradziła sobie w ostatnich, kryzysowych dla światowej gospodarki latach. Warto dyskutować i szukać kolejnych pomysłów na to, jak ten stan utrzymać - wskazał Buzek.

- Kongres będzie odbywał się także w przededniu Euro 2012. Jesteśmy ciekawi, jak ta wielka impreza wpłynie na polską gospodarkę. O tym na pewno również będziemy rozmawiać - dodał.

Również w opinii Zygmunta Łukaszczyka, trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce organizacji Kongresu niż Katowice.

- Warto podkreślić, że ta impreza ma charakter wyraźnie otwarty i apolityczny. Chcemy żeby taki pozostał. Aby był podpowiedzią dla europejskiej gospodarki, w którą stronę ma podążać - zaznaczył wojewoda.

Adam Matusiewicz przypomniał, że samorząd województwa śląskiego od początku istnienia Kongresu angażuje się w jego organizację oraz wsparcie finansowe. Zaznaczył, że trudno sobie wyobrazić lepiej wykorzystane środki na promocję gospodarczą regionu.

- Ekwiwalent medialny drugiej edycji Kongresu wyniósł 10 mln zł, a trzeciej już 25 mln zł. Takie kwoty musielibyśmy wydać na promocję, aby uzyskać taki efekt medialny, jaki osiągnęliśmy dzięki Kongresowi - wyliczył marszałek.

Piotr Uszok zapewnił, że problemem dla uczestników Kongresu nie będzie szereg inwestycji realizowanych w centrum Katowic.

- Zadbamy o odpowiednie przygotowanie komunikacji oraz informacje dla przybyłych gości. Zadbamy również o to, aby mogli ciekawie spędzić czas wolny. Mam nadzieję, że w 2014 r. Kongres będzie mógł już odbyć się w budowanym koło Spodka Międzynarodowym Centrum Kongresowym, co znacznie ułatwi jego organizację - powiedział prezydent.

Tomasz Tomczykiewicz zaznaczył, że w czasie, w którym będzie odbywał się Kongres, na forum europejskim będzie toczyła się dyskusja na temat przyszłości polityki klimatycznej oraz energetycznej.

- Cześć tej dyskusji odbędzie się także podczas paneli i rozmów na Kongresie. Również od tej dyskusji będzie zależała przyszłość polskiej energetyki - powiedział Tomczykiewicz.

Wiodącym tematem czwartej edycji Kongresu będzie "Europa 2020", czyli unijna strategia, która ma odpowiedzieć na wyzwania kryzysu zadłużeniowego i spowolnienia gospodarczego. Europa jest bowiem w trakcie tworzenia ram finansowych UE i uruchamiania mechanizmów rozwojowych, poprzez które realizowany ma być nowy model wzrostu gospodarczego Unii. Kryzys finansowy UE nadaje tym działaniom naprawczym szczególnej dynamiki.

Innym kluczowym zagadnieniem, które zostanie poruszone podczas IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, będzie tzw. Mapa drogowa europejskiej energetyki 2050, określająca drogę dojścia do gospodarki niskoemisyjnej. Polityka ochrony klimatu w kontekście konkurencyjności przemysłu, dążenie do bezpieczeństwa energetycznego całej Unii, przyszłość wspólnego europejskiego rynku energii - to obszary, w których idea integracji znajduje szczególnie istotne i praktyczne odbicie.

Uczestnicy IV EEC zadadzą szereg ważnych pytań dotyczących innowacji. Dlaczego Europa przegrywa globalny wyścig ku nowoczesności? Jakie są warunki europejskiego przełomu w dziedzinie innowacyjności? Jakie czynniki sprzyjają jej rozwojowi? Jakie modele współpracy nauki i biznesu sprawdzają się w praktyce?