Targi FARMA zostały podzielone na cztery główne bloki tematyczne: hodowlę, ogrodnictwo (warzywnictwo i sadownictwo), leśnictwo oraz rozwój obszarów wiejskich. W ramach ekspozycji wystawcy zaprezentują m.in. zwierzęcy materiał hodowlany, wyposażenie budynków inwentarskich, pasze i dodatki paszowe, sprzęt i preparaty weterynaryjne, maszyny i urządzenia do zbioru kiszonek, zadawania pasz, materiał szkółkarski i nasienny oraz maszyny i narzędzia dla warzywnictwa i sadownictwa, chemię w ogrodnictwie, a także szeroką ofertę maszyn i urządzeń stosownych w leśnictwie.

Swoją ekspozycję będą miały ponadto firmy zajmujące się agrobudownictwem, nasionami rolniczymi i środkami transportu.
Podczas FARMY wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z porad firm i instytucji zajmujących się finansami, ubezpieczeniami i doradztwem w rolnictwie.

Praktyczna wiedza
Targom FARMA towarzyszyć będzie interesujący cykl konferencji i seminariów, dotykających najbardziej aktualnych problemów i perspektyw rozwoju dla poszczególnych bloków tematycznych. Planowane są m.in. seminarium „Odnowa Wsi – szanse i zagrożenia”,
„Fundusz Sołecki - trampoliną odnowy wsi”, konferencja Bioenergia w rolnictwie, VI Okrągły stół rolniczy - Rolnictwo dla energetyki oraz Konferencja agroturystyczna.

DLA ZWIEDZAJĄCYCH
Targi FARMA i Krajową Wystawę Zwierząt Hodowlanych będzie można zwiedzać w dn. 28 – 30 września w godz. 9:00 – 17:00. Bilety w cenie 15 zł są do nabycia w kasach MTP.

UWAGA!
Specjalna promocja dla zwiedzających! Bilet za 7 zł!
Aby skorzystać z promocji wystarczy wypełnić ankietę, która dostępna będzie w punktach rejestracyjnych w trakcie targów. Innym sposobem jest zarejestrowanie się on-line poprzez www.farma.mtp.pl lub www.kwzh.pl Na wszystkich, którzy wypełnia ankietę on-line będzie czekał imienny identyfikator w punktach rejestracyjnych. Zebrane dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych MTP.

CIEKAWSZE WYDARZENIA: 
XXII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych www.kwzh.pl
Krajowa Wystawa Ogrodnicza
Pawilon Regionów
Forum Leśne

TARGOWE NAGRODY
Podczas targów zostaną wręczone następujące nagrody i wyróżnienia:
Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich dla najlepszych produktów, charakteryzujących się nowoczesnymi rozwiązaniami i wysokim poziomem jakości.

ACANTHUS AUREUS – nagrody za stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy
Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za "Najciekawsze promocje na stoisku".

Więcej informacji na www.farma.mtp.pl i www.kwzh.pl

Źródło: MTP

Podobał się artykuł? Podziel się!