3 września 2007 r. Komitet Sterujący programu Rzeczpospolita internetowa zatwierdził – na podstawie wyników pracy Komisji Konkursowej – listę 100 Wniosków Pełnych. Stały się one podstawą do wyłonienia finalistów już II edycji programu Rzeczpospolita internetowa. Finaliści otrzymają 10 grantów „dużych” – w kwocie do 30 tys. zł oraz 90 grantów „małych” - do 15 tys. zł. Kwoty te pozwolą na realizację pomysłów w gminach wiejskich. Komisja podkreśliła wysoki poziom merytoryczny tegorocznych wniosków. Dwuetapowa procedura konkursowa Programu okazała się dla większości Grantobiorców okazją do doprecyzowania idei oraz prac nad projektem. 

- Zapoznaliśmy się już z pomysłami na działania, zachwyciła nas różnorodność i oryginalność pomysłów. Jesteśmy pewni, że misja edukacyjna programu Rzeczpospolita internetowa jest realizowana. Obecni Wnioskodawcy skorzystali z dorobku I edycji i przedstawionych na stronie www dobrych praktyk i przykładów zrealizowanych projektów z I edycji - powiedziała Danuta Kowalska Prezes Fundacji Grupy TP. 


Rzeczpospolita Internetowa to ogólnopolski program grantowy skierowany do gmin wiejskich w całej Polsce, który realizowany jest od 2006 r. Wartość grantów w programie w latach 2006-2007 to 5,7 mln zł. Wzorem ubiegłej edycji o dofinansowanie mogły aplikować lokalne Grupy Działania liczące od 5 do 30 osób, które prawidłowo przedstawiły projekt aplikując na stronę www.rp-internetowa.pl. Projekty musiały rozwiązywać bieżące problemy społeczne danego obszaru, a także być związane z edukacją i rozwojem gminy lub promować idee integracji i tolerancji.

Organizatorzy oczekiwali na kreatywne pomysły w jednej z trzech kategorii tematycznych: 

- edukacja i rozwój 
- nasz region 
- integracja i tolerancja

Głównym założeniem Programu jest wykorzystanie Internetu, zarówno na poziomie realizacji działań jaki i prezentacji efektów. W trosce o laureatów z poprzedniej edycji została utworzona Liga Gmin Wiejskich dająca szansę wymiany doświadczeń, wiedzy i kontaktów na platformie internetowej. 

Źródło: Rzeczpospolita internetowa
 

Podobał się artykuł? Podziel się!