Finowie spotkali się z przedstawicielami piętnastu LGD z województwa zachodniopomorskiego. Wspólnie odwiedzili kilka miejscowości regionu i oglądali efekty działań polskich grup. W ramach spotkania w Szczecinie odbyła się również "Polsko - Fińska Konferencja Współpracy", na której mówiono o międzynarodowej współpracy w obu krajach.

Janusz Walczak, prezes lokalnej grupy działania Lider Wałecki powiedział, że polskie grupy uczą się od Finów i korzystają z ich doświadczenia w korzystaniu z unijnych pieniędzy. W Polsce program Leader, z którego pochodzą pieniądze dla LGD jest realizowany pierwszy raz. Finowie realizują go już trzeci raz. Polskie procedury są mocno rozbudowane, po zrealizowaniu projektu czeka się długo na pieniądze, tam pieniądze spływają błyskawicznie, jest dużo łatwiej przeprowadzić projekt.

Zachodniopomorskie LGD mają do dyspozycji ponad 80 mln zł z programu Leader na lata 2007-2013. Pierwsze nabory były prowadzone w 2009 r., w tej chwili pieniądze są wydawane, dodał Walczak.

Inicjatywy podejmowane przez LGD służą poprawieniu atrakcyjności swojego środowiska. Opierają się o partnerstwo sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. W skład takiej grupy może wchodzić samorząd gminny, lokalny przedsiębiorca, organizacja pozarządowa i osoby fizyczne. W ramach działalności grupa może np. zaproponować budowę obiektów turystycznych, zorganizować spotkania bądź imprezy dla mieszkańców wsi czy odnowić zabytek. Grupa musi być sformalizowana; często są to stowarzyszenia lub fundacje.

LGD działają w ramach programu Leader, który jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i jest finansowany z unijnych pieniędzy. Wnioski umożliwiające uzyskanie wsparcia grupa musi złożyć do stosownego urzędu marszałkowskiego. Podobał się artykuł? Podziel się!