Problem dotyczy tzw. działów specjalnych produkcji rolnej. Chodzi m.in. o uprawy pod folią, uprawy pieczarek czy fermy drobiu. Są to tysiące dużych i nowoczesnych gospodarstw rolnych tworzących miejsca pracy na wsi - pisze Monika Pogroszewska.

(...) Jeśli podatnik nie chce prowadzić ksiąg, jego dochód ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych (...). Rolnik płaci wówczas zryczałtowane, corocznie waloryzowane stawki, uzależnione np. od powierzchni upraw. Jest to np. 8,5 zł od 1 mkw. roślin ozdobnych lub 2,4 zł od jednej kury nioski. Nie uwzględnia się tutaj kosztów uzyskania przychodów.

Większość rolników prowadzących działy specjalne od dawna rozlicza się właśnie w ten sposób, czego urzędy skarbowe dotychczas nie kwestionowały.

Problem pojawił się 26 sierpnia 2004 r(...) działy specjalne tracą prawo do opodatkowania na podstawie norm szacunkowych, jeśli ich przychody za poprzedni rok przekroczyły 800 tys. euro. Również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 czerwca 2008 r. (...) stwierdził, że osoby, których przychody przekroczyły w poprzednim roku 800 tys. euro, muszą prowadzić księgi.

Obowiązek prowadzenia ksiąg po przekroczeniu określonego limitu przychodów przewiduje ustawa o rachunkowości. Zgodnie z ustawą o PIT dotyczy to jednak tylko osób prowadzących działalność gospodarczą. A działy specjalne produkcji rolnej to jest odrębne źródło przychodów, a nie działalność gospodarcza.

(...) Urzędy skarbowe, a nawet urzędy kontroli skarbowej rozpoczynają kontrolę ich gospodarstw. A jeśli okaże się, że ich przychody przekroczyły próg 800 tys. euro, od następnego roku powinni płacić podatek według skali. Pojawiło się już kilkadziesiąt decyzji nakazujących rolnikom dopłatę podatku za ubiegłe lata. Dla wielu oznacza to konieczność zapłaty nawet milionowych kwot.

(...)Problem polega też na tym, że szacowanie podatku, który rolnik ma dopłacić, polega na dowolnej interpretacji organu podatkowego, bez powoływania biegłych. Urząd zwykle jednak nie wie, jakie są koszty tej działalności.

- Rolnik, który po przekroczeniu 800 tys. euro nie prowadzi ksiąg rachunkowych, narusza przepisy ustawy o rachunkowości. Nie narusza natomiast przepisów ustawy o podatku dochodowym.

- Jeśli podatnik nie prowadzi ksiąg, ma się prawo rozliczać na podstawie norm szacunkowych. Organy podatkowe nie ma|ą podstaw prawnych, by przystępować w tej sytuacji do szacowania dochodów rolnika I wymierzać mu podatek na zasadach ogólnych - powiedział "Rz" Wojciech Piotrowski, doradca podatkowy w KPMG.

Źródło: Rzeczpospolita

Podobał się artykuł? Podziel się!