Zabierając głos podsekretarz stanu stwierdził, że „Europa potrzebuje Wspólnej Polityki Rolnej promującej rozwój, a nie stagnację rolnictwa i powinna wyraźniej niż obecnie dążyć do poprawy konkurencyjności sektora rolnego na rynku międzynarodowym”.

Wiceminister Jarosław Wojtowicz zwrócił uwagę na to, że WPR jest wspólnotową polityką o dużym znaczeniu dla integracji europejskiej w jej wymiarze ekonomicznym, społecznym i politycznym. Przyczyniła się ona do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

Zwracając się do uczestników sesji podsekretarz stanu podkreślił, że jedną z najistotniejszych dla Polski kwestii jest reforma WPR, a jej ramach określenie podstaw dla osiągnięcia porozumienia w sprawie nowego systemu płatności bezpośrednich, który oparty byłby na obiektywnych, a nie jak dotychczas, na historycznych kryteriach. Wiceminister przypomniał, że polska prezydencja zwraca uwagę również na rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, przyszłość rynku mleka i przetworów mlecznych, pakiet legislacyjny dotyczący polityki jakości produktów rolnych oraz uproszczenie WPR. Zwrócił również uwagę, że bardzo istotna jest sprawa dotycząca prac nad porozumieniem w kwestii silnego II filara WPR.

Podsekretarz stanu Jarosław Wojtowicz wyraził przekonanie, że zarówno Rada UE, jak i Parlament Europejski przyjmą rozwiązania na miarę wyzwań, odpowiadające oczekiwaniom większości unijnego społeczeństwa. Zapewnił, że Polska, jako prezydencja, dołoży wszelkich starań, aby negocjacje nad reformą WPR rozpoczęły się w atmosferze odpowiedzialnej i pogłębionej refleksji, sprzyjającej osiągnięciu kompromisu już w 2012 roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!