Polska Agencja Prasowa SA na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych była odpowiedzialna za przygotowanie wizyty studyjnej dziennikarzy z Francji w Polsce. Francuskie media reprezentowali: Sophie Baudin - Agra Press, Pascal Berhelot - Europe 1, Eric Dela Chesnais - Le Figaro, Bérangère Lafeuille - La France Aricole, Eric Massin - Le Betteravier Français, Noëlle Bertrand - l'Humanité.

Jednym z celów była m.in. wizytacja gospodarstwa rolnego specjalizującego się w uprawie kukurydzy - gospodarstwa Ewy i Tadeusza Szymańczaków ze Skrzelewa. Gospodarstwo rodzinne prowadzone jest przez Ewę i Tadeusza, natomiast Sylwia (córka) zajmuje się pracą naukową. Robi doktorat na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu u prof. Tadeusz Michalskiego. Kamil (syn) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie precyzyjnego rolnictwa, wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauk rolniczych, a także technik satelitarnych.

Przybyłym gościom zaprezentowano poletka doświadczalne. Wyniki wszystkich doświadczeń są przekazywane rolnikom podczas Dni Kukurydzy, jak również w różnych publikacjach.

Tadeusz Szymańczak przedstawił, że poza gospodarstwem zajmuje się działalnością społeczną w różnych instytucjach i organizacjach. Wykonuje analizy rynków rolnych na świecie, w Europie i w Polsce, kalkulacje opłacalności, pisze opinie i stanowiska do projektów rozporządzeń, projektów ustaw dla Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, pracuje w Radzie Ekspertów.

Z dużym zainteresowaniem goście z Francji wysłuchali opinii dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej. Gospodarz położył olbrzymi nacisk na to, aby w nowej WPR nie było podziału na starych i nowych członków Unii Europejskiej, aby skończyć z dwubiegunową Europą, a płatności obszarowe powinny być jednakowe i równe dla wysokich członków UE. Podkreślił, że jeśli Europa chce być silnym partnerem na rynku światowym, to tylko takie warunki mogą przynieść nam sukces.

Podobał się artykuł? Podziel się!