W 2010 roku laboratoria Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych zbadały ogółem – 12 886 próbek, w tym :

 - w ramach oceny jakości handlowej, urzędowej kontroli żywności i zadań delegowanych przez agencje płatnicze – 6 877 próbek,

 - w ramach zleceń zewnętrznych – 6 009 próbek.

 W 2010 roku laboratoria Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych wykonały ogółem – 54 604 oznaczenia, w tym :

 - w ramach urzędowej kontroli, oceny jakości handlowej i zadań delegowanych przez Agencję Rynku Rolnego – 41 706  oznaczeń,

 - w ramach zleceń – 12 898 oznaczeń.

Udział procentowy oznaczeń wykonanych przez laboratoria GIJHARS w 2010 roku w ramach urzędowej kontroli, oceny jakości handlowej i zadań delegowanych przez Agencje Rynku Rolnego kształtował się następująco :

 - oznaczenia organoleptyczne – 9,6%,

 - oznaczenia fizykochemiczne – 88,9 %,

 - oznaczenia mikrobiologiczne – 1,4 %,

 - oznaczenia sensoryczne – 0,1 %.

 Udział procentowy oznaczeń wykonanych przez laboratoria GIJHARS w ramach zleceń  kształtował się następująco :

 - oznaczenia organoleptyczne – 3,1 %,

 - oznaczenia fizykochemiczne – 70,9 %,

 - oznaczenia mikrobiologiczne – 25,6 %,

 - oznaczenia sensoryczne – 0,3 %.

 W 2010 roku udział procentowy próbek o jakości niezgodnej z przepisem lub deklaracją stanowił 16,2 % próbek zbadanych w ramach urzędowej kontroli.

Ponadto laboratoria GIJHARS w ramach urzędowej kontroli zbadały 1922 próbki chmielu i jego przetworów, z których 33 próbki  były niezgodne z przepisem lub deklaracją producenta.

Ponadto Laboratoria GIJHARS w ramach urzędowej kontroli żywności zbadały 55 próbek mięsa i jego przetworów w zakresie identyfikacji surowców mięsnych (PCR) oraz 179 próbek w zakresie obecności organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO).

W zbadanych próbkach nie stwierdzono obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych. W 8 próbkach  zbadanych w zakresie PCR stwierdzono zafałszowanie mięsem drobiowym.

W 2010 roku podjęto działania mające na celu wdrożenie metod pozwalających na identyfikację surowców mięsnych cielęcych i wołowych, które będą wykonywane podczas przeprowadzania kontroli w bieżącym roku. (m)

 

Podobał się artykuł? Podziel się!