Rolniczki, Danuta Pilarska – prezes Związku Rolników Ekologicznych „SerceEKOziemia” i Edyta Jaroszewska-Nowak – wiceprzewodnicząca Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Ekoland obecne na konferencji "Artyści dla Polski wolnej od GMO. Tradycyjna i ekologiczna żywność zamiast GMO” podkreślały, że w obliczu rosnącego zagrożenia biologicznego, ponieważ powierzchnia upraw GMO z roku na rok wzrasta, pozbawia się obywateli możliwości wyboru poprzez nieegzekwowania znakowania produktów wyprodukowanych przy udziale GMO.

konferencja GMO

Autor: M. Matczuk

Opis: Jan Kaczmarek i Edyta Jaroszewska-Nowak

Podczas konferencji podkreślano też, że polscy ministrowie środowiska, rolnictwa oraz zdrowia i opieki społecznej niewiele robią, aby powstrzymać ekspansję groźnych dla naszego zdrowia i życia, jak podkreślał dr Zbigniew Hałat – lekarz epidemiolog, prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów, organizmów modyfikowanych.

Polską zdrową żywność, wolną od GMO wspiera też Jan A.P. Kaczmarek – kompozytor, laureat Oscara, który podkreślał, że wolność się kurczy, ponieważ korporacje coraz bardziej kontrolują nasze życie.

Przedstawiono też strategię dla przyszłości polskiej wsi „Zasada Bliskości”, gdzie podkreślano, że Polska wieś jest najważniejszą bazą surowcową dla narodu. I aby ja wprowadzić konieczne jest:
- utrzymanie przez Polskę statusu kraju wolnego od GMO w tym natychmiastowe wprowadzenie zakazu uprawy kukurydzy MON 810,
- wspomaganie tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa.
- wspieranie lokalnego przetwórstwa i lokalnej sprzedaży produktów żywnościowych,
- prowadzenie promocji,
- opracowanie i wdrażanie programu pomocy dla młodych ludzi.

A co się dzieje w Unii?

Parlament Europejski przyjął poprawkę do wspólnego rozporządzenia PE i Rady UE w sprawie nowej żywości – GMO i pochodzącej ze sklonowanych zwierząt. Zgodnie z poprawką produkty, które pochodzą od zwierząt karmionych paszą genetycznie modyfikowaną, muszą być oznaczone, że zostały w ten sposób wyprodukowane.