Sporządzając ranking Rzeczpospolita chciała uhonorować samorządy, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców, zachowując przy tym reguły odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

Gmina Zgorzelec

Autor: Gmina Zgorzelec

Opis: Pracownicy gminy Zgorzelec

Gmina zasobna i przyjazna inwestorom – taka jest misja gminy. Pod tym kątem opracowano strategię rozwoju gminy. Podstawą było zbrojenie terenów inwestycyjnych i promowanie gminy w mediach adresowanych do potencjalnych inwestorów.

Głównym źródłem finansowania budżetu gminy są dochody własne. Oprócz tego gmina korzysta z subwencji ogólnych, dotacji celowych, funduszy celowych i środków unijnych. W perspektywie ostatnich kilku lat dochody budżetu znacząco rosną z niespełna 12 mln w 2004 do prawie 20 mln w 2006 roku. Jest to efekt stale rosnących dochodów własnych z nowych inwestycji na terenie gminy.

Oprócz środków budżetowych wykorzystywane są możliwości, które pojawiły się po wejściu do Unii Europejskiej. W ciągu 4 lat udało się wykorzystać ponad 3 mln zł m. in. z funduszu ZPORR i INTERREG IIIA. Pieniądze przeznaczono głównie na budowę sieci wodociągowych i przebudowę dróg. To istotna sprawa wynikająca z faktu, że w skład Gminy Zgorzelec wchodzą aż 22 sołectwa.

Inwestorzy to widzą. Wiedzą, że gmina rozwija się dynamicznie i to jest jeden z jej atutów. W zeszłym roku firmy zagraniczne zainwestowały na terenie Gminy Zgorzelec ok. 120 mln złotych. W Łagowie – wsi sąsiadującej ze Zgorzelcem powstaje centrum handlowe. Budowane są nowe sklepy wielkopowierzchniowe, nowe galerie handlowe. W tym roku uruchomiono zakład prefabrykatów betonowych. Rozbudowuje się centrum obsługi tranzytowej „PORT 2010” Powstają tam hotele, stacje paliw, firmy usługowe. Mieszkańcy gminy znajdują w nich pracę.