Chcemy podjąć debatę w kluczowych dla samorządów kwestiach - sprawie finansowania i realizacji zadań oświatowych, finansowania samorządów. Podejmiemy również temat tzw. janosikowego, czyli prób zmniejszenia środków, które wpływałyby na subwencję równoważącą" - powiedział w dyrektor biura ZGW RP Paweł Tomczak.

Janosikowe to system subwencji, w ramach którego bogatsze samorządy przekazują część swoich dochodów biedniejszym.

Tomczak dodał, źe dyskusja dotyczyć będzie też sprawy wdrażania ustawy o gospodarce odpadami i jej wpływie na ponoszone przez mieszkańców koszty związane z utylizacją odpadów.

- Również chcemy podjąć temat subwencji ekologicznej dla gmin, które posiadają tereny chronione. Tereny te ograniczają możliwości rozwoju tych gmin i zwiększają koszty funkcjonowania - powiedział.

W kwestiach tych Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich - którego posiedzenie zakończy się dzisiaj - ma przyjąć stanowiska.

Przewodniczący Związku Mariusz Poznański powiedział, że "gminy wiejskie boli brak zrozumienia przede wszystkim ze strony rządu, który przekazuje kolejne niedofinansowane zadania, a jednocześnie minister finansów ogranicza możliwość zadłużania się".

- Twardy kaganiec ministra finansów nałożony na nasze budżety powoduje, że w tej chwili w gminach wiejskich zaczyna brakować środków na podstawowe działanie - powiedział Poznański.

Jak podkreślił, rosnące wydatki bieżące gmin, związane w dużej mierze z prowadzeniem zadań oświatowych, ograniczają ich możliwości inwestycyjne.

- Gminy wiejskie przede wszystkim dofinansowują oświatę, na tym się skupia cel naszego działania. Jesteśmy tak zdesperowani, że niektórzy mówią, by rząd wziął nauczycieli na własny garnuszek - niech da im podwyżki z budżetu państwa, a nie z naszych skromnych budżetów - powiedział.

Związek Gmin Wiejskich RP liczy 548 gmin, to największa organizacja samorządu terytorialnego w Polsce. Funkcjonuje od 17 lat. Organizuje coroczne Kongresy Gmin Wiejskich, w 2011 roku był organizatorem Europejskiego Kongresu Gmin Wiejskich w Warszawie.

Podobał się artykuł? Podziel się!