W liście intencyjnym Grupa Acron przedstawia kluczowe obszary strategii na rzecz rozwoju Grupy Azoty Tarnów i korzyści, jakie są możliwe do osiągnięcia dzięki funkcjonowaniu w ramach jednej grupy kapitałowej. Dotyczą m.in. planów inwestycyjnych, bazy surowcowej oraz polityki zatrudnienia.

Zgodnie z podpisanymi układami zbiorowymi Grupa Acron deklaruje gotowość współpracy z reprezentacją załogi i związkami zawodowymi funkcjonującymi w Grupie Azoty Tarnów przy podejmowaniu decyzji kluczowych dla załogi i funkcjonowania ich zakładów pracy.

- Jesteśmy przekonani, że Grupa Acron zapewni Grupie Azoty Tarnów nowe możliwości rozwoju i stabilnego, długofalowego wzrostu. Uważamy, że nasza oferta na kupno akcji jest atrakcyjna dla obecnych inwestorów. Pamiętajmy, że od dnia wezwania indeks MWIG40 - w którym są Azoty Tarnów - spadł o ponad 5 proc. Akcje Azotów Tarnów zyskały w tym czasie, ale jako reakcja na nasze wezwanie. W pełni rozumiemy również Zarząd Azotów Tarnów, który wierzy w dalszy rozwój Spółki. Jednak fakty są takie, że globalny rynek producentów nawozów staje się coraz bardziej konkurencyjny. Światowe spowolnienie gospodarcze i rosnące ceny surowców przełożą się negatywnie na działalność i marże producentów. W szczególności takich jak obecna Grupa Azoty Tarnów, ponieważ w przeciwieństwie do międzynarodowych podmiotów, nie ma dostępu do własnych surowców. Co do tego, że wyniki roku 2011 szybko się nie powtórzą zgodni są niemal wszyscy niezależni analitycy, co również powtarzał wielokrotnie Zarząd Azotów Tarnów. I dlatego ważne są działania konsolidacyjne. Dzięki połączeniu z Grupą Acron, Grupa Azoty Tarnów zyska dostęp do własnej bazy surowcowej, rozbudowanej sieci logistycznej i sprzedaży, a także dostęp do nowych technologii i doświadczenia w działalności na rynku międzynarodowym - mówi Vladimir Kantor, wiceprezes Grupy Acron.

- Stanowisko Zarządu Azotów Tarnów dotyczące naszego wezwania, nie odnosiło się do przedstawionego przez nas listu intencyjnego, co zresztą Zarząd wyraźnie zaznaczył. Tak jak dotychczas, zapewniamy naszą gotowość do rozmów zarówno z Zarządem Spółki, jak i inwestorami. Kontynuujemy również dialog ze związkami zawodowymi Grupy. Jako inwestor strategiczny zobowiązujemy się do rozwoju Grupy Azoty Tarnów, z korzyścią dla wszystkich jej akcjonariuszy, pracowników i lokalnych społeczności - podsumowuje.