Łączne nakłady to prawie 460 mln zł. W przyszłym roku do użytku oddane zostaną także kolejne inwestycje będące w zaawansowanej fazie realizacji: Instalacja do Produkcji Nawozów Granulowanych (PULGRANŸ, PULGRANŸS), wchodząca w skład Nowego Kompleksu Nawozowego oraz Stokaż Amoniaku o budżecie 108,5 mln zł - podaje Grupa Azoty.

- Puławy udowodniły dziś po raz kolejny, że polska chemia może być i jest innowacyjna, że inwestycje proekologiczne mogą przynosić dodatkową wymierną wartość, że dążenie do doskonałości w świadczeniu usług i nowe produkty realizowane są w trosce
o dobro naszych klientów. Ten skok jakościowy świetnie wpisuje się w wizję strategii konkurencyjnej Grupy Azoty - powiedział podczas uroczystości Paweł Jarczewski, Prezes Grupy Azoty.

Jak informuje Grupa Azoty, nowa Instalacja Odsiarczania Spalin jest jedną z pierwszych na świecie instalacji w technologii mokrej amoniakalnej. Inwestycja zredukuje emisję zanieczyszczeń z elektrociepłowni do atmosfery o ponad 80 proc. Produktem ubocznym przy tej technologii będzie siarczan amonu, który znajdzie zastosowanie w produkcji nawozów z siarką w ramach Nowego Kompleksu Nawozowego.

- Nawozy pochodzące z nowych inwestycji to nasza odpowiedź na zbadane wcześniej potrzeby rynku rolnego w środkowej Europie. Przeprowadzone pod egidą PUŁAW badania potwierdziły potrzebę wzbogacenia gleby w siarkę. Nasze nowe nawozy płynne, a wkrótce również granulowane, zapewnią ten ważny dla wielu upraw pierwiastek. - powiedział Marian Rybak Wiceprezes Grupy Azoty Puławy S.A.

W skład oddanej do użytku instalacji do produkcji nawozów płynnych z dodatkiem siarki wchodzą cztery zbiorniki o łącznej pojemności ponad 20 tys. m3 (na 24 tys. ton nawozów), oraz stanowiska do załadunku nawozów płynnych na pociągi i autocysterny o łącznej wydajności 550 m3 na godzinę. Główne produkty, które będą wytwarzane w ramach nowej instalacji to: PULASKA, która jest mieszaniną roztworu mocznika 80 proc. i siarczanu amonu 42 proc.; roztwór mocznika 40 proc. i 45 proc.; RSM S, będący mieszaniną nawozu PULASKA i RSM; RSM 28 proc. i 30 proc.

Wkrótce zostaną oddane do użytku kolejne dwa zbiorniki o łącznej pojemności 17 tys. m3.

Ukończono także realizację Nowego Centrum Logistycznego - części nowej wytwórni do produkcji nawozów granulowanych na bazie mocznika i siarki. Nowy obiekt wyposażony jest w nowoczesną pakownię o łącznej zdolności załadowczej ponad 240 ton/h i magazyn, który może pomieścić nawet 13 000 ton nawozów.