Zamknięcie transakcji jest uzależnione od dostarczenia przez strony ostatecznej dokumentacji oraz uzyskania niezbędnych zgód od właściwych organów regulacyjnych.

- Jesteśmy zadowoleni, że silny, bank BNP Paribas będzie mógł wzmocnić ugruntowaną pozycję Banku BGŻ, jako uniwersalnego banku komercyjnego. Dla Rabobanku bardzo ważne było znalezienie silnego partnera, który nadal będzie rozwijał i realizował ambicje Banku BGŻ. Chcielibyśmy podziękować kadrze menedżerskiej i pracownikom Banku BGŻ za wkład w rozwój Grupy Rabobank - powiedział cytowany w komunikacie Berry Marttin, członek zarządu Rabobanku.

Jak dodał Jean-Laurent Bonnafé, prezes BNP Paribas SA, klienci i pracownicy Banku BGŻ wzmocnią zespół BNP Paribas Bank Polska, którego dotychczasowa praca zaowocowała sukcesem rynkowym naszego banku. Akwizycja Banku BGŻ to wielki krok naprzód w osiągnięciu odpowiedniej skali działania w Polsce. Transakcja ta pozwoli zbudować Grupie BNP Paribas pozycję znaczącego gracza polskiego sektora bankowego.

- Cieszę się, że BNP Paribas i Rabobank porozumiały się tak szybko. Kiedy obydwie instytucje skupią się na uzyskaniu niezbędnych zgód regulatora, my skoncentrujemy się na możliwościach i szansach wynikających z bycia częścią stabilnej i wiodącej grupy bankowej w Europie - powiedział Józef Wancer, prezes Banku BGŻ.

Zdaniem Stefaan Decraene, szef Międzynarodowej Bankowości Detalicznej BNP Paribas i członka komitetu wykonawczego BNP Paribas ta transakcja, łącząca dwa komplementarne podmioty, wzmocni zdolność BNP Paribas do oferowania swoim polskim klientom pełnej gamy usług. Jesteśmy przekonani, że połączenie doświadczenia BGŻ, w szczególności w bankowości dla sektora rolno-spożywczego oraz bankowości mobilnej, z dotychczasową działalnością BNP Paribas Banku Polska, pozwoli na stworzenie unikalnego banku ze znaczącymi perspektywami rozwoju na polskim rynku.

Oczekuje się, że transakcja będzie miała nieznaczny wpływ (ok. -15 pkt. bazowych) na wskaźnik funduszy podstawowych Tier 1 Grupy BNP Paribas oraz zysk przypadający na jedną akcję (na podstawie wyników proforma za 2013 rok.