Na rynku rolnym w październiku, w porównaniu z wrześniem br. odnotowano zarówno  w skupie jak i na targowiskach wzrost cen ziarna większości zbóż (za wyjątkiem pszenżyta na  targowiskach). Niższe niż przed miesiącem były ceny żywca rzeźnego oraz ceny ziemniaków.

W ciągu miesiąca wzrosły ceny skupu mleka.

W porównaniu do października 2012 r. odnotowano zarówno w skupie, jak i na targowiskach niższe ceny dla większości produktów rolnych, za wyjątkiem cen ziemniaków, a także cen skupu mleka oraz cen żywca rzeźnego na targowiskach.

Ceny pszenicy w skupie wzrosły do 73,42 zł/dt, tj. o 4,2 proc. w porównaniu z poprzednim  miesiącem, ale zmalały w stosunku do października 2012 r. o 20,6 proc.. Na targowiskach za 1 dt  pszenicy płacono 88,80 zł, tj. o 0,1 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 7,8 proc. mniej niż przed  rokiem.

Za żyto w skupie płacono 51,79 zł/dt, tj. o 5,1 proc. więcej w porównaniu z wrześniem br.,  ale o 28,7 proc. mniej niż w tym samym okresie ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta  wyniosły 66,72 zł/dt, tj. wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1 proc., ale spadły w  stosunku do analogicznego okresu ub. roku o 16,4 proc..

Ceny jęczmienia w skupie wzrosły w październiku br. o 5,3 proc. i wyniosły 75,41 zł/dt.  Ceny te w stosunku do analogicznego okresu ub. roku były niższe o 8,8 proc.. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 82,47 zł, tj. o 3,6 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 4,7 proc. mniej niż w tym samym okresie ub. roku.

We wrześniu ceny pszenżyta w skupie wyniosły 60,87 zł/dt. W stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 6,4 proc., ale zmalały w stosunku do analogicznego okresu ub.  roku o 25,8 proc.. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 77,07 zł/dt i były niższe  o 1,6 proc. niż we wrześniu br. i o 10,5 proc. od notowanych w październiku ubiegłego roku.

Ceny owsa w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 5,5 proc. (średnio do 49,00 zł/dt), ale w odniesieniu do października 2012 r. zmalały o 22,9 proc.. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 65,91 zł, tj. o 1,7 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 9,7 proc. mniej niż w październiku ubiegłego roku.