Województwa

Ziarno zbóż  (bez siewnego)

Ziemniaki

Żywiec rzeźny

Mleko krowie

pszenica

żyto

jęczmień

kukurydza

bydło (bez cieląt)

trzoda chlewna

drób

w zł / 1dt

w zł / 1 kg  wagi żywej

w zł / 1 hl

Polska

80,41

68,97

75,71

74,81

50,66

4,19

4,31

3,65

101,82