Spotykamy się dzisiaj w dobrych nastrojach, bo od prawie roku mamy korzystną koniunkturę na rynku mleka i prognozy na dającą się przewidzieć przyszłość są optymistyczne. Nie zwalnia nas to jednak od głębszego myślenia o przyszłości, gdyż w hodowli bydła i produkcji mleka zachodzą ciągłe zmiany, wymagające od nas poważnych dyskusji i analiz - powiedział Hądzlik do delegatów VIII walnego zjazdu.

Prezydent Federacji zauważył, że każda kolejna kadencja wzmacnia organizację, którą kieruje.

W ostatniej kadencji doszło do zjednoczenia w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka wszystkich związków regionalnych i rasowych.

Wg. Hądzlika to właśnie pozwala hodowcom bydła mlecznego pokonywać przeszkody i rozwiązywać problemy, które stają na drodze rozwoju hodowli i produkcji mleka.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka była razem z europejskimi rolnikami.

Byliśmy razem z 5 tysiącami rolników z 15 krajów Unii w czasie europejskiego protestu w Luksemburgu, byliśmy razem z 8 tysiącami rolników podczas międzynarodowej demonstracji w Pradze, byliśmy w Brnie i Zurichu, gdzie aktywnie uczestniczyliśmy w debatach na temat przyszłości europejskiego rolnictwa, w tym także rynku mleka. Siła naszej organizacji, nasza jedność dawały nam legitymację do reprezentowania całego środowiska polskich producentów mleka na forum europejskim - powiedział Hądzlik.

Według najnowszych danych w 2010 r. 598 400 krów było pod oceną. Dziś jest to już około 610 tysięcy krów.

Hądzlik dał się poznać z dobrej strony. Mądrze i rozważnie kierował Federacją. Dbał nie tylko o hodowlę i jej rozwój. Był zmuszony do podejmowania także trudnych decyzji.

Do jednych z trudniejszych decyzji należała likwidacja dwóch laboratoriów oceny mleka w Koszalinie i Olsztynie, a w najbliższym czasie także w Opolu.

Chociaż wokół tych niepopularnych decyzji narosło wiele niepokojów i protestów, czas pokazał, że były one przemyślane i słuszne. Musimy ograniczyć liczbę laboratoriów z 7 do 4, co w niczym nie zaszkodzi jakości usług świadczonych hodowcom, a pozwoli zmniejszyć koszty - powiedział Leszek Hądzlik.