O problemach z suszą informujemy na łamach portalu farmer.pl już od maja. Przeważnie podstawą do danych były raporty przygotowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach. Pierwsze z nich nie mówiły o suszy, ale już kolejne ukazały ten ogromny tegoroczny problem.

Monitoring suszy prowadzi też Instytut Geodezji i Kartografii. W tym roku opublikował już piąty raport, który przygotowywany jest co kwartał. Z najnowszego (1-10 sierpnia 2015 r.) wynika, że największe niedobory wilgoci występują w centralnej, a także południowo-wschodniej Polsce.

Powyżej przedstawiamy mapy obrazujące obszary, gdzie warunki wzrostu określone na podstawie temperaturowego wskaźnika kondycji roślin dla terenów rolniczych są przeciętne (kolor jasno-zielony), bardzo dobre ( ciemno-zielony ), zagrożone suszą (pomarańczowy) i obszary występowania natężenia suszy ( kolor czerwony ) w kolejnych dekadach roku 2015 od ostatniej dekady czerwca.

W Centrum Teledetekcji IGiK monitoruje się od roku 1997 warunki wzrostu roślin uprawnych, na które składa się kondycja roślin oceniona na podstawie modeli utworzonych z danych satelitarnych NOAA AVHRR. Kondycja roślin jest przedstawiona przestrzennie.

- Modele zawierają wskaźnik temperatury powierzchni czynnej dla jednostki obserwacji satelitarnej 1km2 dla każdego 10-dniowego okresu wzrostu roślin. Poprzez wyprowadzone w IGiK wskaźniki roślinne charakteryzujące ich fenologię oraz zapotrzebowanie na wodę w fazach rozwoju, określany jest stopień występowania suszy i jej wpływ na obniżenie plonów. Monitoring prowadzony jest od zasiewów jesiennych poprzez wzrost wiosenny, aż do żniw – podaje Instytut.

- W bieżącym sezonie wegetacyjnym wystąpiło zagrożenie suszą już od 15 dekady roku, czyli od 21 maja. Początkowo najbardziej dotknięta była Polska centralna, woj. mazowieckie i kujawskie. W następnych dekadach obszar suszy powiększał się i w dekadzie 22 (1-10 sierpnia) obejmował znaczący obszar województw kraju – dodają eksperci.

Dla przypomnienia IGiK podaje, że w minionym pięćdziesięcioleciu susze o dużym gospodarczym znaczeniu wystąpiły w roku 1951, 1953, 1959, 1963, 1964, 1969, 1971, 1976, 1982, 1988, 1989, 1990 oraz największa w 1992 roku powodująca zmniejszenie plonów zbóż ozimych o 15 proc., a zbóż jarych o 20 proc. W ostatnim okresie wystąpienie suszy zanotowano w latach 2000, 2003 oraz 2006.

Projekty badawcze dotyczące tematu suszy poruszane są też w projekcie „ASAP – Serwis rolniczy” finansowany jest ze środków Europejskiej Agencji Kosmicznej. Projekt realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości – nasz portal farmer.pl oraz Centrum Teledetekcji, Instytutu Geodezji i Kartografii.

Projekt „ASAP – Serwis rolniczy” stanowi studium wykonalności oraz model biznesowy przyszłego, operacyjnego serwisu, dostarczającego rzetelnej i czasowej informacji rolnikom, firmom produkcyjnym, firmom z otoczenia rolnictwa jak również administracji państwowej na różnych szczeblach.

Podobał się artykuł? Podziel się!