Już po raz drugi Kongres Odnowy Wsi będzie okazją do promocji wsparcia Unii Europejskiej dla obszarów wiejskich a zarazem forum wymiany doświadczeń samorządowców z Województw (Instytucji Wdrażających) oraz z Samorządów Gmin (Beneficjentów) z realizacji działania „Odnowa i rozwój wsi...” w ramach SPO –ROL 2004 – 2006 oraz przedstawienia założeń nowego Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

„Odnowa wsi…”, której w głównej mierze poświecony jest Kongres, wspiera inwestycje mające na celu podniesienie standardu życia i pracy na wsi, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój tożsamości społeczności lokalnych, zachowanie dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich. Działanie to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów tj. Samorządów Gmin i Instytucji Kultury. Jest bardzo dobrym przykładem na ukazanie kierunku rozwoju wsi jaki wytyczany jest przez Unię Europejską.

W tym roku organizatorzy zaplanowali, by wystąpienia i dyskusje podczas Kongresu ułożone były w bloki tematyczne: „Odnowa wsi na Mazowszu”, „Przyszłość odnowy wsi w latach 2007 – 13” oraz „Odnowa wsi w Polsce i Europie”. Wykłady urozmaicone będą przez projekcję filmu oraz przez wystawę fotograficzną poświęconą realizacji projektów odnowy wsi w naszym województwie.

Źródło: SWM

Podobał się artykuł? Podziel się!