IJHARS skontrolowała 101 zakładów przetwórstwa mięsnego w celu sprawdzenia jakości handlowej wędlin z mięsa czerwonego, takich jak: wędzonki, kiełbasy suszone i podsuszane, kiełbasy homogenizowane i drobno rozdrobnione w zakresie zgodności z deklaracjami producentów.

Objęto też kontrolą wyroby podrobowe: kiełbasy średnio i grubo rozdrobnione oraz konserwy mięsne w zakresie prawidłowości znakowania.

Ocena organoleptyczna niepomyślnie wypadła dla ok. 3 proc. skontrolowanych partii (kwaśny posmak, obecność ścięgien i chrząstek oraz licznych otworów powietrznych). Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w 12,3 proc. skontrolowanych partii (zawyżona zawartość wody i zaniżona zawartość białka oraz obecności niezadeklarowanych surowców drobiowych). Jeśli wziąć pod uwagę wyniki kontroli pod kątem grup wędlin, najwięcej nieprawidłowości dostrzeżono w kiełbasach suszonych (ok. 39,5 proc. miało zawyżoną zawartość wody i zaniżoną zawartość białka).

Nieprawidłowe znakowanie stwierdzono z przypadku 32,9 proc. skontrolowanych partii. Najczęstsza nieprawidłowość to brak w wykazie składników wszystkich surowców użytych do produkcji (np. alergenów, dozwolonych substancji dodatkowych, aromatów, przypraw), stosowanie informacji wprowadzających konsumenta w błąd co do składu wyrobu (tj. umieszczanie w wykazie składników surowca mięsnego niezgodnie z recepturą, bezpodstawne wydłużenie terminu przydatności do spożycia) – uznano to za zafałszowanie.

IJHARS wydała 60 decyzji administracyjnych nakładających kary pieniężne na kwotę łącznie 52 521 złotych, 65 zaleceń pokontrolnych zobowiązujących producentów do usunięcia nieprawidłowości, 8 mandatów na kwotę 1500 zł. 10 spraw przekazano do innych instytucji – w tym do Urzędu Skarbowego oraz Inspekcji Weterynaryjnej.

Kontrola wykazała poprawę jakości wędlin w stosunku do zaobserwowanej w poprzednio przeprowadzonej kontroli w 2009 r. – mniej było partii nieprawidłowo znakowanych (o 4 proc.), a także tych z nieprawidłowościami w zakresie parametrów fizykochemicznych (1,2 proc.)

Podobał się artykuł? Podziel się!