Zgodnie z komunikatem IMGW stan alarmowy został przekroczony: na 7 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły, maksymalnie w Brynicy o 36 cm; na 3 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry, maksymalnie o 60 cm w Branicach na Bocznym korycie Opawy.

Z kolei stan ostrzegawczy został przekroczony: na 27 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły, na 11 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry, na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczach Przymorza.

Wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych występują w woj. śląskim: zlewnie: Małej Wisły, Brynicy, Przemszy, Soły (okres ważności do soboty do godz. 9), zlewnia górnej Odry (okres ważności do piątku do godz. 12); woj. opolskim: zlewnie dopływów Odry (okres ważności do piątku do godz. 18); woj. łódzkim: zlewnia Pilicy (okres ważności do niedzieli do godz. 9), zlewnia Warty i Widawki (okres ważności do niedzieli do godz. 10).

IMGW podało także, że wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, miejscami alarmowych występują w woj. małopolskim: zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (ważne do soboty do godz. 9); woj. śląskim: zlewnia górnej Warty (ważne do soboty do godz. 12) kont. na kolejne 2 doby, zlewnia Prosny (ważne do niedzieli do godz. 10); woj. świętokrzyskim: zlewnie: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej (ważne do soboty do godz. 18); woj. dolnośląskim: zlewnie dopływów środkowej Odry (ważne do soboty do godz. 15); woj. mazowieckim: dopływy środkowej Wisły (ważne do niedzieli do godz. 12); woj. opolskim: zlewnia górnej Prosny (ważne soboty do godz. 10).

Instytut Meteorologii informuje również o prognozie hydrologicznej dla Polski w dorzeczu Wisły, Odry, w rzekach Przymorza i na Żuławach. "Na górnej i środkowej Wiśle wystąpią wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, miejscami powyżej stanów ostrzegawczych. Prognozowane wzrosty stanów wody i utworzenie się fali wezbraniowej spowodowane są spływem wód opadowych i roztopowych z górnej części zlewni".

IMGW podaje, że w zlewniach dorzecza górnej Wiśle oraz lewostronnych dopływów Wisły środkowej przewiduje się dalsze wzrosty stanu wody powyżej stanów ostrzegawczych, miejscami także alarmowych. Tendencja wzrostowa będzie utrzymywać się przez kolejne dwie doby, potem nastąpi stabilizacja i spadek stanu wody.