Inspekcja trwać będzie 2 tygodnie i prowadzona będzie przez 9 inspektorów FR podzielonych na 2 grupy w liczbie 4 i 5 osób, a obejmować będzie ok. 20 zakładów.

W kontrolach, jako obserwatorzy uczestniczyć będą inspektorzy Biura Żywności i Żywienia z Dublina, a ich udział obejmować będzie ewentualne wyjaśnienia dotyczące wymagań prawodawstwa UE w zakresie działalności zakładów podlegających kontroli.
Projekt raportu z wizyty zostanie przesłany w ciągu 25 dni roboczych do Komisji Europejskiej.

Obecnie zatwierdzone do eksportu do Federacji Rosyjskiej są 62 zakłady mleczarskie, paszowe, jajczarskie i przetwórstwa mięsa, z czego 43 zakłady prowadziły eksport w 2007r.

Kontrole nie będą obejmować żadnych nowych zakładów oraz podmiotów posiadających uprawnienia do eksportu mięsa świeżego.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!