Zaplanowano pokazy projektów badawczych i doświadczeń prowadzonych w szklarni doświadczalnej, tunelach, na mikropoletkach oraz polu doświadczalnym.

Celem dorocznego spotkania jest prezentacja i popularyzacja doświadczeń prowadzonych na polach doświadczalnych upraw warzywnych Instytutu Ogrodnictwa oraz zapoznanie z nowościami technologicznymi, odmianowymi oraz wdrożeniami nowoczesnych metod efektywnej produkcji i aktualnych prac badawczych z zakresu warzywnictwa.

- Podczas drzwi otwartych można zwiedzać doświadczalne kwatery i zasięgnąć każdej porady czy informacji u pracowników naukowych Instytutu - powiedział dr Barbara Michalczuk, kierownik Zakładu Upowszechniania Nauki Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Prezentowane będą doświadczenia z zakresu zwalczania szkodników i chwastów w uprawach roślin warzywnych oraz chorób roślin warzywnych. Zwiedzający będą mogli zobaczyć także certyfikowane pole ekologiczne oraz doświadczenia dotyczące innowacyjnych technologii magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych.

Na mikropoletkach będzie można zobaczyć doświadczenia dot. czynnej ochrony owadów pożytecznych i naturalnych wrogów szkodników, zwalczania szkodników pojawiających się na grochu, czy na warzywach kapustnych. Będzie też można zapoznać się z badaniami dot. skuteczności środków w ochronie pomidorów, ziemniaków, marchwi, pietruszki czy fasoli szparagowej.

Wśród wydarzeń towarzyszących znajdą się m.in. prezentacje firm, głównie z branży warzywniczej, oferujących sprzęt, środki produkcji i usługi, kiermasz wydawnictw czy konsultacje i poradnictwo indywidualne prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu.

Tradycyjnie na drzwi otwarte do skierniewickiego Instytutu Ogrodnictwa przyjeżdżają m.in. producenci warzyw, pracownicy naukowi z innych ośrodków badawczych, a także przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego z całego kraju. Drzwi otwarte organizowane są raz w roku. Miesiąc wcześniej zorganizowano takie spotkanie dla sadowników. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach to jedno z wiodących europejskich centrów badań ogrodniczych. Jako instytucja badawcza powstał z początkiem 2011 r. po połączeniu dwóch skierniewickich placówek: Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka oraz Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka.

W Instytucie Ogrodnictwa funkcjonują oddziały: sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych i pszczelnictwa. W ramach swojej działalności Instytut organizuje wiele konferencji naukowych i seminariów, w tym także o zasięgu międzynarodowym.

Podobał się artykuł? Podziel się!