Główne zadania tego Centrum to wspieranie zrównoważonego wykorzystania bioenergii i działań mających na celu osiągnięcie celów określonych przez państwa członkowskie w Krajowych planach w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.


Nominacja ta jest wyrazem uznania dla działalności IUNG-PIB, a ściślej grupy pracowników zaangażowanych w badania i analizy w dziedzinie bioenergii. Działalność ta jest postrzegana i pozytywnie oceniana na forum międzynarodowym.

Podobał się artykuł? Podziel się!