Pomimo ujemnych wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) prawie w całej Polsce (z wyjątkiem Podkarpacia i Żywiecczyzny), wartości KBW dla upraw uwzględnianych w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej są znacznie wyższe od wartości krytycznych.

W porównaniu do stanu prezentowanego w piątym komunikacie, nastąpił znaczny wzrost wartości KBW prawie we wszystkich badanych miejscowościach. Średnio dla Polski KBW wzrósł o 25 mm, co oznacza, że w kolejnym okresie sześciodekadowym deficyt wody dla roślin uprawnych znacznie się zmniejszył i wynosi od 0 (na wschodzie kraju) do – 130 mm (w centralnej Polsce).

Jedynie na obszarach nadmorskich, Pojezierzu Wschodniopomorskim oraz Chełmińsko-Dobrzyńskim wartości KBW zmniejszyły się o 10-20 mm, co spowodowało, że na tym terenie deficyt wody nieznacznie się powiększył. Mimo to, dotychczasowe zapasy wody w glebie w gminach tego rejonu są na tyle wysokie, że nie powodują 20 proc. spadku plonu.

Obszarem o największym zagrożeniu suszą jest nadal woj. lubuskie i zachodnia część woj. wielkopolskiego, mimo iż deficyt wody na obszarze tych województw zmniejszył się o ok. 30 mm i wynosi obecnie od -130 do -160 mm

Podobał się artykuł? Podziel się!