- Każdy deficyt wody powoduje obniżenie plonów wszystkich uprawianych roślin. Im niedobór wody jest większy i im dłużej trwa, tym zniżka plonów jest większa. Wystąpienie krytycznej wartości KBW oznacza przeciętne obniżenie plonów w skali gminy o 20 proc. w danym roku w stosunku do plonów uzyskiwanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych. Bardzo często zdarza się, że wartości KBW są bliskie wartości krytycznych, ale nie zostają one przekroczone, oznacza to, że średnie straty w plonach w gminie nie przekroczą 20 proc. Jednakże należy zaznaczyć, że i w tym przypadkach w poszczególnych gospodarstwach straty w plonach mogą wynosić nawet 30-40 proc. Należy też stwierdzić, że w przypadku przedstawienia wyniku, że susza nie wystąpiła w rozumieniu Ustawy, to trzeba zauważyć, że każdy niedobór wody dla roślin powoduje obniżkę plonów i że susza wystąpiła na danym terenie powodując straty w gospodarstwie rolniczym w zależności od jej nasilenia – wyjaśnia prof. Andrzej Doroszewski z IUNG.

Oszacowane wartości w wysokości strat plonów w skali gminy, nie wykluczają, że straty w gospodarstwie mogły wynosić nawet więcej niż 25-30 proc. Lokalne warunki glebowo-klimatyczne konkretnego pola mogą bowiem odbiegać od wyników modelowania w dużej skali (gminy) i wielkość strat na konkretnym polu może określić specjalnie do tego celu powołana komisja, której celem powinno być zweryfikowanie skutków suszy w terenie (gminie).

W ósmym okresie raportowania tj. od 11 czerwca do 10 sierpnia 2015 roku obszarem szczególnie narażonym na deficyt wody, tak jak w poprzednim okresie raportowania, jest nadal Lubelszczyzna (a zwłaszcza jej północne rejony). Na tym terenie notowany jest niedobór wody wynoszący od -190 do -209 mm.

Z danych IUNG wynika, że bardzo niskie wartości klimatycznego bilansu wodnego występują również w południowych obszarach województwa mazowieckiego, podlaskiego oraz lubelskiego. Wartości KBW w tych rejonach wynosiły od -180 do -189 mm.

Niskie wartości KBW w dalszym ciągu występowały we wschodniej części województwa łódzkiego oraz w środkowych rejonach woj. mazowieckiego, podlaskiego oraz na terytorium woj. opolskiego wynosiły od -170 do -179 mm.

W obecnym okresie do obszarów o dużym niedoborze wody należą również północne rejony woj. świętokrzyskiego, zachodnie obszary woj. łódzkiego, północne obszary woj. mazowieckiego i podlaskiego, południowe woj. lubelskiego i opolskiego oraz w centralnej części woj. dolnośląskiego, na tych terenach deficyt wody wynosi od -160 do -169 mm.

- W oparciu o obowiązujący w 2015 roku Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW), oznaczającego wystąpienie suszy dla wybranych grup i gatunków roślin uprawnych a także kategorie gleb w okresie wegetacyjnym, oraz o wyznaczone wartości krytyczne KBW, oznaczające wystąpienie 20 proc. obniżenia plonów w skali gminy w danym roku w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych, stwierdzono zagrożenie suszą na terenie Polski – informuje Instytut.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!