W pierwszej kategorii konkursu, obejmującej prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi, laureatką została Ewelina Szpak, autorka pracy "Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian".

Prof. dr hab. Jerzy Wilkin zaznaczył w recenzji, że: praca dotyczy okresu, który dość szybko znika w niepamięć, a dla wielu młodszych Polaków jest całkowicie nieznany. Wiedzę na temat tamtego okresu warto utrwalić i wyciągnąć z niej różne lekcje. Praca Eweliny Szpak może być w tym zadaniu bardzo przydatna. Opracowanie dotyczy historii polskich obszarów wiejskich uchwyconej w perspektywie studium zmian mentalności ich mieszkańców. Wieś i dzieje jej społeczności zostały ukazane poprzez analizę peerelowskiej rzeczywistości.

W drugiej kategorii, w której złożono prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi, laureatką została Zofia Szanter, autorka opracowania "Z przeszłości Łemkowszczyzny. Dzieje Przysłopia i Nowicy".

Prof. Józef Styk ocenił pracę jako znakomite studium historyczne dwóch wsi łemkowskich. Zawarta w zwycięskim opracowaniu bogata historia regionu w połączeniu z opisem zwyczajów społeczności wiejskiej  sprawia, że lektura jest pozycją godną uwagi.

Zgodnie z regulaminem laureaci otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. pln brutto każdy oraz możliwość wydania nagrodzonej pracy drukiem, w nakładzie ustalonym przez Kapitułę Konkursu, w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Do tegorocznej edycji zgłoszono 65 prac: 16 w pierwszej oraz 49 w drugiej kategorii. Ich poziom oraz tematyka podejmowana przez autorów mile zaskoczyły członków Kapituły Konkursowej, do której w tym roku dołączył prof. Roch Sulima. Pośród autorów nadsyłanych prac znaleźli się przedstawiciele świata nauki, studenci, dziennikarze, regionaliści i pasjonaci, którzy z zamiłowaniem dokumentowali historie i zwyczaje polskiej wsi. Wśród nadesłanych zgłoszeń można odnaleźć prace dotyczące propozycji zagospodarowania obszarów podworskich, jak również rolniczych strategii pracy i przetrwania. Pośród opracowań znalazły się także prace magisterskie i doktoraty, monografie wsi, cenne wspomnienia, zbiory wierszy, osobiste refleksje i pamiętniki, scenariusze obrzędów, albumy fotograficzne a nawet powieść i gra fabularna. Ich wartość oraz wysiłek podjęty przez ich autorów skłonił Kapitułę Konkursu do wyróżnienia kilku prac. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa dołoży wszelkich starań, aby najcenniejsze z opracowań zostały upowszechnione.