Dzięki nim będzie szansa na pozyskanie na ten cel dodatkowych środków z Unii Europejskiej. Resort rolnictwa przygotował długo oczekiwany projekt Ustawy o funduszach promocji artykułów rolno-spożywczych. Stworzone zostaną fundusze promocji: mleka i przetworów mlecznych, mięsa wieprzowego i wołowego, przetworów zbożowych, owoców i warzyw oraz mięsa drobiowego i jaj. Pod obrady Sejmu projekt trafi prawdopodobnie w styczniu przyszłego roku.

Inicjatorem powołania Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i Wołowego był Związek Polskie Mięso. Wstępne działania rozpoczęto już w roku 2005 z ówczesnym ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem. Obecnie prace nad projektem nadzoruje Rada Porozumienia na rzecz wykorzystania środków z Funduszu Promocji Mięsa, która została powołana przez  Związek Polskie Mięso i Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP. Obie organizacje zdecydowały się połączyć siły i wspólnie działać na rzecz tego sektora.

Istnienie funduszu jest niezbędne dla rozwoju i stabilizacji branży mięsnej. Dzięki niemu mięso i jego wyroby będą promowane na rynkach krajowym i zagranicznych jako produkt wartościowy i wysokojakościowy. Fundusz ma też wspierać prace badawczo-rozwojowe i działalność krajowych organizacji branżowych oraz prowadzić badania rynkowe.

Jeśli fundusz będzie posiadał własne środki, to na działania promocyjne może pozyskać pieniądze unijne. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej możliwe jest dofinansowanie do realizacji kampanii promocyjnych dotyczących różnego rodzaju produktów rolno-spożywczych. Mechanizm ten pozwala pozyskać do 80 proc. poniesionych kosztów netto, natomiast pozostałe 20 proc. powinno pochodzić ze środków własnych organizacji zgłaszających projekt. Na przykład w przypadku  kampanii promocyjnej wycenionej na 10 mln zł – 8 mln zł mogą stanowić pieniądze unijne. To są ogromne środki przez lata niewykorzystywane nie tylko przez branżę mięsną, ale i pozostałe sektory rolno-
-spożywcze.