- W czerwcu 2010 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzyskało opinię Komisji Europejskiej, w której jednoznacznie zostało stwierdzone, iż wsparcie, uzyskane przez grupy producentów rolnych, może być przeznaczane także na cele inwestycyjne, o ile grupa realizuje cele zakładania grup, zgodne z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005. Dotychczas ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 grupom producentów rolnych wypłacono pomoc finansową w wysokości ponad 176 mln zł - dodaje wiceminister rolnictwa.

Na dzień 6 czerwca 2011 r. w rejestrach prowadzonych przez marszałków województw z całej Polski zarejestrowanych było 680 grup producentów rolnych zrzeszających 23 760 członków. Najwięcej grup zorganizowało się po 2004 r., od którego odnotowany został sukcesywny wzrost liczby nowo powstałych grup.

Podobał się artykuł? Podziel się!