Stymulator wzrostu lub bioregulator Kelpak ma w składzie dwa naturalnie występujące w roślinie hormony: auksyny i cytokininy. Niekorzystny przebieg pogody lub stresy spowodowane stosowaniem środków ochrony roślin zakłócają gospodarkę hormonalną roślin, co prowadzi do zmniejszenia plonu. Zastosowanie Kelpaku pomoże ustabilizować układ hormonalny roślin i złagodzić efekty stresów.

U rzepaków zasianych terminowo Kelpak wspomaga rozwinięcie silnego systemu korzeniowego, grubszej szyjki korzeniowej. Rośliny zaplanują więcej pędów bocznych, a dzięki intensywnej fotosyntezie zgromadzą większą ilość cukrów, co pomoże im lepiej przezimować i szybciej rozpocząć wegetację wiosną. W przypadku rzepaków sianych z opóźnieniem, Kelpak złagodzi działanie stresów odherbicydowych i zwiększy tolerancję roślin na wahania temperatur między dniem i nocą. Przyspieszy to rozwój roślin i zwiększy szanse dobrego przygotowania do zimy. Kelpak zaleca się stosować w fazie 3 - 4 liści, dawce 2 l/ha z dodatkiem adiuwanta lub nawozu mikroelementowego o lekko kwaśnym odczynie.

Kelpak w mieszaninie z Rootexem (1+0,4 l/ha), z dodatkiem adiuwanta, zalecano również stosować w uprawie zbóż ozimych, w fazie 3 - 4 liści. Preparaty te poprawiają ukorzenienie roślin, ich wzrost i plonowanie.

W trakcie spotkania firmy Chemirol prezentowano strategie nawożenia oraz jesienne programy ochrony rzepaku i zbóż ozimych. W ochronie herbicydowej rzepaku polecano mieszaninę preparatów Devrinol Top 375 SC i Metaz 500 SC, która ma szerokie spektrum działania i daje dobre rezultaty w zwalczaniu fiołka polnego. Zaprezentowano również nowość - Navigator 360 SL. Substancjami aktywnymi środka są chlopyralid, aminopyralid i pikloram. Preparat charakteryzuje nie tylko szerokie spektrum działania, ale również elastyczność w terminie zabiegu - można go stosować posiewnie lub powschodowo.
Wśród nowości Chemirolu zaprezentowano również herbicyd totalny Killer 360 SL (subst. akt. glifosat).

Podczas spotkania duży nacisk położono na stosowanie wspomagaczy - adiuwantów. Preparaty te poprawiają wnikanie substancji aktywnych środków ochrony roślin w struktury liści. Na stoisku przy poletkach pokazowych Łukasz Sobiech z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prezentował uczestnikom działanie adiuwanta Asystent+. Uczestnicy mogli dowiedzieć się również, w jaki sposób w warunkach domowych można przeprowadzić podobne doświadczenie i sprawdzić jakość kupionego adiuwanta.