FARMA to nowa propozycja Międzynarodowych Targów Poznańskich, która zastąpi począwszy od tego roku odbywające się jesienią targi Polagra – Farm. Planując targi FARMA organizatorzy wzięli pod uwagę najlepsze doświadczenia Polagry, trendy i tendencje na rynku europejskim, specyfikę rynku polskiego, jak również opinie dotychczasowych wystawców i zwiedzających.
 
Czytelny podział branżowy
Targi FARMA zostały podzielone na cztery główne bloki tematyczne: hodowlę, ogrodnictwo (warzywnictwo i sadownictwo), leśnictwo oraz rozwój obszarów wiejskich. W ramach ekspozycji wystawcy zaprezentują m.in. zwierzęcy materiał hodowlany, wyposażenie budynków inwentarskich, pasze i dodatki paszowe, sprzęt i preparaty weterynaryjne, maszyny i urządzenia do zbioru kiszonek, zadawania pasz, materiał szkółkarski i nasienny oraz maszyny i narzędzia dla warzywnictwa i sadownictwa, chemię w ogrodnictwie, a także   szeroką ofertę maszyn i urządzeń stosownych w leśnictwie. Swoją ekspozycję będą miały ponadto firmy zajmujące się agrobudownictwem, nasionami rolniczymi i środkami transportu. FARMA będzie również okazją do skorzystania z porad firm i instytucji zajmujących się finansami, ubezpieczeniami i doradztwem w rolnictwie.
 
Równolegle z FARMĄ odbędą się:
XXII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych podczas której najlepsi hodowcy w kraju zaprezentują najpiękniejsze okazy zwierząt niemal wszystkich ras. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone tytułami czempiona. Wystawie towarzyszyć będą ekspozycje Francji i Wielkiej Brytanii,  Internetowa giełda kwot mlecznych oraz Forum Weterynaryjno - Hodowlane.