Jak dodała, śledztwo zostało wszczęte na podstawie art. 151 Kodeksu karnego, który stanowi: "Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Została też zlecona sekcja zwłok. Jak poinformowała Lewandowska, zostanie ona przeprowadzona w poniedziałek. Zastrzegła równocześnie, że nie wiadomo, kiedy będą znane jej wyniki, bo biegli mogą chcieć wykonać dodatkowe czynności.

Prokurator poinformowała również, że w sprawie śmierci Leppera zostało przesłuchanych ok. 10 świadków. - Brane są pod uwagę różne hipotezy, różne wersje śledcze. Nadrzędnym celem prokuratury jest ustalenia, czy doszło do przestępstwa i jakie były okoliczności. (...) Aby ustalić, czy zostało popełnione przestępstwo, należy stwierdzić, czy do targnięcia się na własne życie przyczyniły się inne osoby - zaznaczyła Lewandowska.

Rzecznik nie chciała jednak ujawnić żadnych szczegółów. Dodała, że prokuratura będzie korzystać ze wszystkich informacji, nowych okoliczności, które mogą się przyczynić do wyjaśnienia śmierci Leppera.