W otwarciu uczestniczył podsekretarz stanu Marian Zalewski oraz licznie zaproszeni goście zarówno z kraju jak i zagranicy. Honorowy patronat nad Sesją objęli minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.

Wiceminister Zalewski podkreślił duży dorobek naukowy Instytutu i jego wkład w ochronę roślin na przestrzeni 60 lat od powołania jednostki. Wskazał przyszłe kierunki działania Instytutu związane m.in. z wdrażaniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, która obliguje producentów rolnych do wprowadzania integrowanej ochrony roślin od 2014 roku. Zaznaczył, że to Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy będzie odgrywał istotną rolę w naukowym opracowaniu nowych metod ochrony roślin jak i wdrożenia ich do praktyki.

Za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, a także za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków w pracy zawodowej zostały wręczone pracownikom Instytutu Ochrony Roślin – PIB krzyże i medale nadane przez prezydenta RP oraz odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa” przyznawane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Podobał się artykuł? Podziel się!