Ewa Lech wyjaśniła, że zgodę na wywóz mięsa do Rosji otrzymało 20 gospodarstw rolnych, z których eksportowane będą żywe świnie, 18 zakładów drobiarskich (ubojni i zakładów przetwórczych), 6 firm produkujących wieprzowinę i wołowinę, 20 zakładów wytwarzających mleko i wyroby z mleka, 4 chłodnie i 1 zakład jajczarski. Firmy te były kontrolowane w listopadzie i grudniu przez rosyjskich inspektorów. Według Lech, w handlu z Rosją obowiązują dotychczasowe świadectwa weterynaryjne, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Zgodnie z podpisanym 19 grudnia w Swietłogorsku (w Obwodzie Kaliningradzkim) memorandum, dostawy mięsa z Polski do Rosji mogą się odbywać wyłącznie bezpośrednio z zakładów atestowanych.

Eksport surowego mięsa będzie mógł się odbywać przez przejścia graniczne wyznaczone przez Rosjan. W pierwszym etapie takim przejściem (dla transportu samochodowego) będzie Bagrationowsk w Obwodzie Kaliningradzkim, Trojebortnoje i Pogar w Obwodzie Briańskim oraz przejście kolejowe Mamonowo w Obwodzie Kaliningradzkim.

W memorandum zapisano, że na wniosek Polski, rosyjscy inspektorzy przeprowadzą w 2008 roku kolejne inspekcje zakładów mięsnych zainteresowanych eksportem do Rosji. Ponadto strony uzgodniły, że dostawy mięsa wysyłanego na adres konkretnego rosyjskiego odbiorcy będą realizowane z obowiązkowym wcześniejszym powiadomieniem i zaznaczeniem, że są one polskiego pochodzenia. Jeżeli chodzi o eksport przetworów mięsnych, to jest on obecnie możliwy z zakładów, które otrzymały atest w 2007 roku oraz firm, które takiego audytu w tym roku nie przeszły, ale zostaną wskazane przez stronę polską i będą poddane takiej kontroli przez rosyjskie służby weterynaryjne w 2008 r.

Eksport świń hodowlanych do Rosji wymaga kontroli rosyjskiego lekarza weterynarii na miejscu w gospodarstwie. Jeżeli gospodarstwo odpowiada wymogom przeprowadzana będzie selekcja i kwarantanna pogłowia w obecności przedstawiciela służby weterynaryjnej FR. Wywóz świń rzeźnych może odbywać się z gospodarstw, które uzyskały atest. W przypadku wywozu żywej trzody chlewnej także zostały określone przez rosyjską stronę przejścia graniczne i punkty wstępnego powiadamiania o transporcie.

W związku pojawieniem się ptasiej grypy w Polsce wywóz drobiu został ograniczony. Rosjanie zobowiązali się do stosowania zasad, jakie obowiązują w tej kwestii między Rosją a Unią Europejską odnośnie regionalizacji, tj. eksport nie może być dokonywany jedynie ze strefy A (zapowietrzonej i zagrożonej).

W opinii Lech, eksport mięsa i wyrobów pochodzenia zwierzęcego jest możliwy praktycznie od najbliższego poniedziałku, ale ze względu na Nowy Rok i święta obchodzone w Rosji - od połowy stycznia 2008 r.

Według oceny rosyjskich ekspertów, Polska w 2008 roku może wyeksportować na rosyjski rynek 30-50 tys. ton mięsa.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!