Prezes KRUS Henryk Smolarz jest gospodarzem uroczystości wręczenia nagród w kategorii gospodarstw indywidualnych i fundatorem głównej nagrody - ciągnika rolniczego Farmtrac 665DT.

W pierwszym dniu Międzynarodowych Targach FARMA 2009 w Poznaniu, 9 października, odbywa się gala podsumowania dorocznego konkursu: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Konkurs prowadzą od 1993 roku, dla dwóch kategorii producentów rolnych - zakładów wielkotowarowych i rolników indywidualnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Nieruchomości Rolnych, Państwowa Inspekcja Pracy i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Każde gospodarstwo zgłoszone do eliminacji przechodzi trzykrotną komisyjną ocenę – na etapie regionalnym, następnie wojewódzkim i centralnym. Prezes Kasy jest fundatorem głównej nagrody dla zwycięzców I miejsca w kategorii gospodarstw indywidualnych. Wśród 1168 uczestników tegorocznego konkursu w tej kategorii najbezpieczniejsze gospodarstwo prowadzą i zdobywcami I miejsca są Państwo Maria i Leszek Świderscy z Pastwy w Pomorskiem.

Celem konkursu jest upowszechnianie zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz zachęcanie rolników do ich wdrażania w praktyce. Regulaminowej ocenie poddawana jest znajomość teoretyczna i  stosowanie w praktycznej działalności rolniczej zaleceń z zakresu BHP. Komisje punktują dbałość o stan budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony, podpory i inne zabezpieczenia, stan instalacji elektrycznych, warunki obsługi i bytowania zwierząt, przechowywanie nawozów chemicznych, stosowanie i jakość środków ochrony osobistej, odzieży roboczej, wyposażenie p.poż. itp. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie i zasięg konkursu prowadzenie go jest ogromnym przedsięwzięciem, dlatego podczas wizytacji i oceny gospodarstw nieoceniona jest pomoc ze strony: Samorządów, Izb Rolniczych, Ośrodków i Centrów Doradztwa Rolniczego, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, jednostek OSP, Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa, Federacji Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także wielu pracowników ANR i KRUS.

Wg Komisji Centralnej, wskazanie kandydatów do głównej nagrody z roku na rok staje się trudniejsze, z uwagi na bardzo dobre przygotowanie się uczestników do regulaminowej rywalizacji, podpatrujących i adaptujących u siebie wzorcowe dokonania dokonania uczestników wcześniejszych edycji.