Przez tereny wiejskie w 2009 r. przebiegało 50,4 proc. ogólnej długości sieci kanalizacyjnej w kraju, a jej zagęszczenie wynosiło 17,3 km na 100 km2 (w miastach – 232,4). W układzie przestrzennym największym zagęszczeniem sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich charakteryzowały się województwa południowej Polski (małopolskie, podkarpackie i śląskie), a najmniejszym (poniżej 10 km/100 km2), województwa podlaskie, lubuskie, lubelskie i łódzkii - wynika z najnowszego raportu GUS. 

Z kolei w przypadku podregionów, największą gęstość sieci kanalizacyjnej zanotowano w podregionach tyskim, rzeszowskim, przemyskim i bialskim, najmniejszą zaś w łomżyńskim, suwalskim, skierniewickim i ostrołęcko-siedleckim. W 2009 r., w odniesieniu do 2003 r., we wszystkich województwach wystąpił wzrost długości sieci kanalizacyjnej, największy – ponad dwukrotny – w województwach opolskim, mazowieckim i lubuskim.

Z sieci kanalizacyjnej w 2009 r. korzystało łącznie 3,5 mln mieszkańców wsi, co stanowiło 23,5 proc. ogółu ludności tych obszarów. Wzrost liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej był znacznie większy na wsi niż w miastach. W porównaniu do 2003 r. odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2009 r. wzrósł o 7,6 pkt proc., zaś w miastach o 2,4 pkt proc.

Podobał się artykuł? Podziel się!