Celem konkursu jest pokazanie najlepszych, przyjaznych Morzu Bałtyckiemu praktyk stosowanych w rolnictwie oraz wyłonienie rolników przodujących we wprowadzaniu innowacyjnych działań, które zmniejszają ilość szkodliwych zanieczyszczeń emitowanych z ich gospodarstw. Konkurs ten ma promować rolników podejmujących dodatkowe działania wychodzące poza obowiązujące standardy i tym samym mających znaczący udział w ochronie środowiska Bałtyku. Ma też na celu uświadomienie rolnikom zależności między uprawą roli nawet na południowych krańcach Polski a stanem wód Morza Bałtyckiego. 99,7  proc. naszego kraju należy do zlewiska Bałtyku, przy czym 45 proc. mieszkańców całego regionu Bałtyku, do którego należy aż 9 państw to Polacy. Mamy też największy areał rolniczy spośród wszystkich państw regionu, stanowi aż połowę całego areału rolniczego zlewiska. To też z terenu naszego kraju do Bałtyku wpadają jedne z najpotężniejszych rzek - Wisła i Odra. Azotany i fosforany spłukiwane z pól odpowiadają za zakwity sinic i powstawanie martwych stref w Bałtyku.

- Nasz konkurs odbywa się raz na dwa lata – tłumaczy Marta Kalinowska z WWF Polska. - Uczestniczą w nim rolnicy ze wszystkich dziewięciu krajów regionu Bałtyku. Zwycięzca pierwszego etapu, krajowego otrzymuje nagrodę w wysokości 1000 euro. Nagroda dla zwycięzcy etapu międzynarodowego, który zostanie zakończony w sierpniu, to 10 000 euro.

W poprzedniej edycji etap krajowy i międzynarodowy wygrał Marian Rak z miejscowości Samotwór w województwie dolnośląskim. W tym roku edycję krajową zwyciężyła Anna Stępień z województwa kujawsko-pomorskiego. Jako jej zwyciężczyni znajdzie się w prestiżowym gronie najlepszych rolników ze wszystkich krajów nadbałtyckich.

- Laureatka krajowego etapu konkursu prowadzi swoje gospodarstwo rolne wraz z rodzicami, we wsi Kiełpin, w okolicach Tucholi w województwie kujawsko-pomorskim – opowiada Kalinowska. - Gospodarstwo ma 43 hektary, z czego 10 hektarów stanowią lasy. Gospodarstwo zostało założone w 1938 roku i jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Posiada wieloletnią tradycję ekologiczną. Rodzina Wegnerów rozpoczęła działalność ekologiczną już w roku 1989, kiedy mało kto w Polsce słyszał o rolnictwie ekologicznym. Ich pionierskie podejście spotkało się niejednokrotnie z brakiem zrozumienia, mimo to rodzina Wegnerów uparcie kontynuowała wysiłki na rzecz poprawy stanu środowiska na terenie swojego gospodarstwa. Taka postawa wynika z szacunku, jakim darzą przyrodę i ziemię, którą uprawiają.