Trzydniowe seminarium jest pierwszym z dwóch, które zaplanowane zostały w ramach przygotowań do 26 sesji Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego FAO/WHO dla Europy (CCEURO - FAO/WHO Coordinating Committee for Europe), którą Polska organizuje wspólnie ze Szwajcarią (7-10 października 2008 r.).

Regionalne seminarium na temat Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO otworzył podsekretarz stanu Jan Krzysztof Ardanowski, który podkreślił rolę i znaczenie jakości żywności we współczesnym świecie.

W seminarium biorą udział eksperci z ministerstw rolnictwa, zdrowia oraz z urzędowych służb kontroli żywności z 19 krajów regionu Europy (Albanii, Armenii, Bośni i Hercegowiny, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Kosowa, Litwy, Macedonii, Rumunii, Federacji Rosyjskiej, Serbii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Uzbekistanu, Ukrainy). Prelegenci są przedstawicielami narodowych urzędów ds. kontroli żywności, takich krajów jak: Szwecja i Szwajcaria, przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Organizacji ds. wyżywienia i rolnictwa ONZ.

Organizatorem seminarium jest Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, pełniący rolę Punktu Kontaktowego Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO dla Polski oraz rząd Szwajcarii (aktualny regionalny Koordynator dla Europy w ramach Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO) we współpracy z FAO/WHO. Celem seminarium jest zaangażowanie mniej aktywnych państw europejskich w prace prowadzone na forum Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO. 

Komitet definiuje potrzeby i problemy regionu Europy z zakresu norm żywnościowych, a także służy wymianie informacji pomiędzy państwami członkowskimi na temat systemów kontroli żywności oraz sprzyja wzmacnianiu infrastruktury kontroli żywności w regionie.
Państwa biorące udział w pracach Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego KKŻ FAO/WHO dla Europy to państwa europejskie zrzeszone w WHO i FAO oraz Izrael, Turcja i Federacja Rosyjska.

Organizacja kodeksowych spotkań w Polsce jest wyjątkową szansą na aktywne włączenie się w prace normalizacyjne o charakterze międzynarodowym oraz promocję Polski zarówno w regionie, jak i na świecie.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!