Jak informuje Główna Inspekcja Weterynaryjna kontroli poddano 104 rzeźnie, 152 zatwierdzone zakłady przetwórstwa spożywczego, 10 chłodni składowych, 92 punkty skupu zwierząt, 58 pośredników handlu zwierzętami, 75 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 326 środków transportu zwierząt do 8h.

Jednocześnie w wyniku przeprowadzonych kontroli ujawniono 10 prowadzonych nielegalnie działalności. Według informacji GiW przypadki te dotyczyły: uboju zwierząt na użytek własny (7 przypadków), produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1 przypadek), skupu zwierząt (1 przypadek) i transportu zwierząt (1 przypadek).

W następstwie wykrycia nielegalnych działalności, nałożono w drodze decyzji administracyjnej 6 kar pieniężnych na łączną sumę 3 800 zł (wydanie 7 kolejnych jest w toku), 4 sprawy przekazano do organów ścigania, 1 sprawę przekazano właściwemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii.

W związku z powyższym w okresie 2 - 8 kwietnia 2014 r. łącznie:

  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 11 kar pieniężnych na łączną sumę 8 000 zł, nałożenie 11 kolejnych jest w toku; 
  • nałożono 10 mandatów na łączną kwotę 2 550 zł; 
  • 4 sprawy przekazano do organów ścigania, przekazanie kolejnej jest w toku; 
  • 1 sprawę przekazano właściwemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii; 
  • wygenerowano 2 powiadomienia w systemie RASFF dotyczące stwierdzenia bakterii Salmonella w mięsie drobiowym.
Podobał się artykuł? Podziel się!