Można nabyć 686000 akcji zwykłych imiennych serii „A" o wartości nominalnej 10 zł każda, należących do Skarbu Państwa. Stanowią one 70 proc. kapitału zakładowego spółki.

Odpowiedzi na zaproszenie można składać do 3 lutego 2012 r.
Spółka świadczy usługi przeładunku zbóż i drobnych produktów rolnych w porcie w Szczecinie.

Podobał się artykuł? Podziel się!