W porównaniu z liczebnością stada świń w końcu lipca 2011 r., pogłowie jest niższe o 456,5 tys. sztuk, tj. o 3,4 proc.

Zmniejszyła się liczebność wszystkich grup struktury stada trzody chlewnej, przy czym najbardziej spadła populacja prosiąt o wadze do 20 kg (o 17 proc.) oraz pogłowie trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej, w tym macior (o 15,3 proc.).

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z listopadem 2010 r. o 15,3 proc. do poziomu 1124,5 tys. sztuk. W tym pogłowie loch prośnych spadło o 120,4 tys. sztuk, czyli o 14,4 proc. do 716,1 tys. sztuk. W stosunku do stanu w końcu lipca 2011 r. liczba loch na chów spadła o 4,5 proc., w tym macior prośnych – o 23,7 tys. sztuk, tj. o 3,2 proc.

Spadek pogłowia trzody chlewnej w końcu listopada 2011 r., w porównaniu ze stanem rejestrowanym przed rokiem, wystąpił w 14 województwach. Największy spadek pogłowia świń, o ponad 15 proc., odnotowano w województwach: dolnośląskim (o 31,9 proc.), świętokrzyskim (o 22 proc.), lubelskim (o 17,8 proc.), podlaskim (o 17,2 proc.), opolskim (o 17,1 proc.) i podkarpackim (o 16,6 proc.).

W pozostałych 2 województwach pogłowie trzody chlewnej wzrosło w dystansie rocznym – w lubuskim (o 14,2 proc.) i zachodniopomorskim (o 3 proc.). Podobał się artykuł? Podziel się!