Wypoczynek letni organizowany jest dla dzieci i młodzieży rolników w wieku do 16-tego roku życia, których co najmniej jedno z rodziców, czy prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie/jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalne oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Koordynatorem na terenach powiatu Sochaczew, Żyrardów jest Tadeusz Szymańczak z gm. Teresin. W tym roku wybrano Salezjański Ośrodek Młodzieżowy „Kaczory” w Ostródzie nad jeziorem, w woj. warmińsko-mazurskim. Turnus trwa od 8 sierpnia do 19 sierpnia 2012 r. Aby dzieci ze środowiska wiejskiego mogły wypoczywać za niewielką odpłatnością – sponsorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Z tej formy wypoczynku skorzysta 44 dzieci z w/w powiatów.  

Zorganizowanie tak dużej grupy dzieci było możliwe przy współpracy GOPS-ów, Urzędów Gmin, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego, Placówek KRUS, Moniki Gadzińskiej z Echa Powiatu. Związek zapewnia podczas kolonii kadrę pedagogiczną, medyczną, zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie dzieci podczas kolonii oraz program kulturalno-oświatowy.

Program Kolonii „Kaczory”

Ostróda Lato 2011
1.    Przyjazd, zakwaterowanie, podział na grupy
2.    Zwiedzanie okolic i miasta Ostróda
3.    Wyjazdy na kąpielisko nad jezioro
4.    Zajęcia sportowe w ośrodku: zawody wodne na kajakach i rowerach wodnych
5.    Wyjazd na Pola Grunwaldu
6.    Zajęcia wojskowe: zdobywanie odznak LOK
7.    Wyjazd do Ostródy: zwiedzanie Zamku Ostródzkiego
8.    Wyjazd do Gdańska; plaża oraz zwiedzanie miasta
9.    Wycieczka do Gieczwałdu: zwiedzanie Sanktuarium
10.    Wędrówka Pojezierzem Ostródzkim i zwiedzanie okolicznych kurortów turystycznych, wieczorem ognisko
11.    Wyjazd do Olsztynka, zwiedzanie „Skansenu Wsi”
12.    Wyjazd do Olsztyna, zwiedzanie miasta
13.    Uczestnictwo w obchodach święta Ostródy
14.    Uczestnictwo w mistrzostwach piłki plażowej, ręcznej i siatkówki w Starych Jabłonkach
15.    Ogniska, wieczornice i dyskoteki
16.    Podsumowanie kolonii, przygotowanie do wyjazdu

Podobał się artykuł? Podziel się!