W czwartek komisja rolnictwa i rozwoju wsi rozpatrywała wniosek prezydenta Bronisława Komorowskiego o ponowne rozpatrzenie ustawy z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Prezydent pod koniec lipca zawetował nowelę ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, likwidującą nadzór resortu rolnictwa nad odrolnieniem najbardziej żyznych gruntów. Nowela - według prezydenta - mogłaby prowadzić do degradacji krajobrazu.

Prezydencki minister Olgierd Dziekoński przypomniał posłom w czwartek, że zawetowana ustawa powodowała z jednej strony możliwość znacznego rozpraszania zabudowy, z drugiej - narażała na szwank ochronę gruntów bardzo wartościowych. Jak mówił Dziekoński, grunty klas I - III są najbardziej wartościowe, są szczególnym dobrem narodowym.

"Prezydent jest gotów do spotkania się z takim rozwiązaniem, które będzie rozwiązaniem skutecznym i w sposób skuteczny będzie z jednej strony gwarantowało racjonalne wykorzystanie gruntów, które już są de facto w obszarach zurbanizowanych fragmentów wsi. Ale jednocześnie w taki sposób, który zapewni ochronę tych gruntów również poprzez odpowiednią rolę i zaznaczenie szczególnej roli ministra rolnictwa, konstytucyjnie odpowiedzialnego za kwestie ochrony gruntów rolnych" - powiedział Dziekoński.

Komisja przyjęła wniosek o ponownym uchwaleniu przez Sejm ustawy z 10 czerwca br. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w brzmieniu dotychczasowym.

Zgodnie z obowiązującym prawem, aby przekształcić grunty rolne klas I-III na cele nierolnicze i nieleśne, wymagana jest każdorazowo zgoda ministra rolnictwa. Zawetowana nowelizacja miała to zmienić.

Kancelaria Prezydenta zwracała wcześniej uwagę, że grunty rolne klas I-III stanowią 25 proc. powierzchni gruntów ornych w Polsce. Oceniono, że obecne przepisy pozwalają "skutecznie chronić najlepsze tereny pod uprawy i ograniczać nieuzasadnione wykorzystywanie ich do celów niezwiązanych z produkcją rolną".

Nowelizację ustawy przygotowało PSL. W lipcu w reakcji na weto prezydenta minister rolnictwa Marek Sawicki powiedział, że żałuje, iż prezydent Bronisław Komorowski zawetował nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W uzasadnieniu do zawetowanej noweli wnioskodawcy wskazywali natomiast, że obecne przepisy przyniosły negatywne skutki dla planowanych inwestycji budowlanych. Według nich obowiązujące prawo powoduje też problemy z uchwalaniem i wykonywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach wiejskich i podmiejskich czy uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy na obszarach, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podobał się artykuł? Podziel się!